Centrum Wsparcia, Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji

Centrum Wsparcia, Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji świadczy nieodpłatną pomoc studentkom i studentom zmagającym się z problemami natury psychologicznej, w tym w kryzysie psychicznym. Jeśli w Twoim życiu wydarzyło się coś, z czym nie jesteś w stanie sobie poradzić, odczuwasz przygnębienie, lęk, frustracje i wściekłość, nie masz kontroli nad ważnymi aspektami swojej codzienności, to prawdopodobnie jesteś w kryzysie psychicznym. Skorzystaj z pomocy interwentów kryzysowych, psychologów i terapeutów z Centrum Wsparcia, Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.  

 

Odpowiedzi na najważniejsze pytania

Co to jest kryzys psychiczny?  

Jest to stan ostrego zakłócenia równowagi psychicznej, spowodowany wydarzeniami przekraczającymi możliwości samodzielnego poradzenia sobie z problemem. Nie każdy problem psychiczny jest kryzysem, wiele wymaga dłuższych działań terapeutycznych. Pomoc CWPPiP Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW (z racji tego, że jest krótkoterminowa) stawia sobie za cel pomoc osobom w kryzysie, a w razie potrzeby skierowanie ich w miejsce, gdzie mogą uzyskać bardziej długotrwałe formy pomocy.

Czy pomoc w ramach CWPPiP jest darmowa?  

Tak, jeśli jesteś osobą studiującą na naszym uniwersytecie, to wsparcie jest nieodpłatne.

Kto jest uprawniony do skorzystania ze wsparcia interwencyjnego?  

Skorzystać z programu wsparcia interwencyjnego może każda osoba mająca aktywny status studenta/studentki uczelni. Ze wsparcia mogą również skorzystać osoby przebywające na urlopie dziekańskim.

Gdzie i jak udzielane jest wsparcie?  

Wsparcie udzielane jest poza murami uczelni, w gabinetach specjalistów lub online za pomocą komunikatora.

Kto udziela wsparcia w ramach Centrum Wsparcia, Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW?

W ramach CWPPiP Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW wsparcia udzielają interwenci kryzysowi, psycholodzy i terapeuci.

Jak często mogę korzystać z pomocy?

W ciągu roku akademickiego osoba uprawniona do skorzystania z programu może wykorzystać maksymalnie do 4 spotkań, w tym jedno kwalifikacyjne. Nie muszą one być wykorzystane w toku jednej interwencji, natomiast decyzję o zakresie udzielanej pomocy każdorazowo podejmuje na pierwszym spotkaniu koordynator będący interwentem kryzysowym, następnie zaś specjalista prowadzący wsparcie. Ograniczenie to wynika z faktu, że nie każda osoba potrzebuje aż 4 spotkań, by rozwiązać swój problem, a także nie każda jest w stanie wynieść z krótkoterminowej formy pomocy korzyść. Zawsze jednak postaramy się doradzić, gdzie i jak znaleźć pomoc adekwatną do problemu. Zawsze będziemy starali się udzielić Ci wsparcia, ale pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia mają osoby, które w danym roku jeszcze nie skorzystały z pomocy.

Czy jest możliwe, że po spotkaniu koordynacyjnym nie zostanę skierowany(-na) do specjalisty z CWPPiP Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW?

Tak, jest to możliwe. Wsparcie świadczone przez Centrum jest krótkoterminowe i ogranicza się do maksymalnie 3 spotkań (nie licząc spotkania z koordynatorem). Niektóre problemy psychiczne wymagają znacznie dłuższej pracy o charakterze bardziej terapeutycznym, niż interwencyjnym. Ale nawet wówczas uzyskasz informację, jakiej pomocy potrzebujesz i gdzie jej szukać. Uniwersytet Dolnośląski DSW nawiązał umowy o współpracy ze sprawdzonymi specjalistami, którzy przyjmować będą osoby studiujące i pracujące po preferencyjnych cenach. Otrzymasz też informację o pomocy finansowanej przez NFZ.

Czy jest możliwe, że praca ze specjalistą potrwa krócej, niż 4 spotkania?  

Tak, jest to możliwe. Jeśli Twój problem zostanie rozwiązany wcześniej albo będzie wymagał innego typu pomocy, specjalista poinformuje Cię, gdzie możesz uzyskać wsparcie pozwalające rozwiązać problem, np. psychoterapeutyczne, prawne.

Kto będzie wiedział o tym, że zgłosiłem(-am) się po pomoc?

Osoby prowadzące wsparcie interwencyjne zobowiązane są do pełnej poufności. W trosce o anonimowość osób wspieranych dostęp do ich danych mają wyłącznie koordynator, przeprowadzający wstępne spotkanie i osoba udzielająca wsparcia. Dane zbierane są wyłącznie w  zakresie umożliwiającym pomoc. Informacja o tym, kto zgłosił się po pomoc, z jakim problemem, ile wykorzystał spotkań, nie zostanie przekazania uczelni, wykładowcom ani kolegom czy koleżankom.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na otwarcie Centrum?

Jedną z głównych przyczyn dla której zdecydowaliśmy się na otwarcie Centrum jest komunikowana przez studentów nie tylko Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW samotność, brak umiejętności nawiązania relacji i jej utrzymania, odizolowanie, które spowodowała pandemia, następnie inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Do niedawna poczucie samotności przypisywane było głównie starszym, odizolowanym ludziom. Dziś problem ten wyraźnie nasila się wśród młodych ludzi, coraz częściej słyszy się, że nasza cywilizacja rodzi ludzi samotnych. Sprzyja temu również rozwój nowych technologii, które szczególnie zaburzają funkcjonowanie młodego pokolenia.  

Anna Piguła

interwentka kryzysowa, wykładowczyni

W momencie wybuchu pandemii w roku 2020 DSW było pierwsza uczelnią we Wrocławiu, która uruchomiła wsparcie psychologiczne dla studentów. Również gdy wybuchła wojna w Ukrainie, jako pierwsi zorganizowaliśmy pomoc psychologiczną dla studentów ukraińsko- i rosyjskojęzycznych. W pomoc włączaliśmy czynnie studentów psychologii, np. jako pierwszy kontakt w programie Skrzydła PoMOCy finansowanym ze środków Akademii Umiejętności, zakładającym umożliwienie naszym studentom podjęcia bezpłatnej krótkoterminowej terapii. Centrum Wsparcia, Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji to kolejny krok naprzód. Powstało w odpowiedzi na badania studentów, wyrażone w badaniu, które wskazywało, że na samym tylko 1. roku aż 40% z nich zdradza objawy zaburzeń adaptacyjnych i kryzysu psychicznego. Mam nadzieję, że znacząco wpłynie na dobrostan psychiczny studentów i sprawi, że ich przygoda na Uniwersytecie Dolnośląskim będzie pozytywnym przeżyciem.  

dr Beata Rajba

psycholog, wykładowczyni

Specjaliści Centrum Wsparcia, Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji

 

Jestem psycholożką, absolwentką 5-letnich jednolitych studiów magisterskich. Pracuje z osobami dorosłymi, dziećmi oraz młodzieżą. W pracy kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Podczas konsultacji zależy mi przede wszystkim na nieoceniającym wsparciu, stworzeniu bezpiecznej atmosfery oraz indywidualnym podejściu. Stale doszkalam swoje umiejętności podczas szkoleń oraz kursów.

 

Ukończyłam studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem uczestniczką szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Uczestniczyłam też w szkoleniach o tematyce interwencji kryzysowej oraz przemocy między innymi w rocznym studium interwencji kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym oraz humanistycznym. Jestem również certyfikowaną trenerką umiejętności społecznych dzieci i młodzieży.

 

Doświadczenie w zakresie interwencji kryzysowej oraz pomocy psychologicznej zdobywałam współpracując wrocławskimi fundacjami pomagającymi osobom doświadczającym przemocy oraz kryzysów w relacjach rodzinnych. Prowadziłam również zajęcia grupowe indywidualne konsultacje psychologiczne dla młodzieży i dzieci w placówkach oświatowych. 
 

Wiktoria Tokarz, psycholog

Specjaliści Centrum Wsparcia, Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji

Specjaliści Centrum Wsparcia, Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji


Jestem wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Ukończyłam również studia podyplomowe „Zawód Mediator” na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzę własną Kancelarię Adwokacką, zaś w obszarze mojego działania pozostaje głównie prawo rodzinne, prawo cywilne, a także prawo karne w zakresie przestępstwa znęcania się. Przez ponad 4 lat działałam również w Centrum Praw Kobiet, gdzie pomagałam potrzebującym kobietom w rozwiązaniu problemów prawnych, głównie na tle przemocowym. Od ponad dwóch lat pracuję w Instytucie Praw Migrantów, gdzie udzielam porad prawnych. Poza pracą w Kancelarii i działaniem na rzecz fundacji prowadziłam liczne szkolenia związane głównie z tematyką prawa rodzinnego.
 

Angelika Wójcik

adwokat

Jak zgłosić się po wsparcie?

1.    Skorzystanie z usług Centrum następuje po uprzednim zarejestrowaniu poprzez formularz rejestracyjny –  link do formularza 
2. W ciągu 48 godzin skontaktuje się z Tobą koordynator w celu omówienia konsultacji.

3. Podczas konsultacji kwalifikującej ocenimy potrzeby oraz dobierzemy indywidualny plan pomocy. 

 

Kontakt: centrumwsparcia@dsw.edu.pl