Jesteśmy uniwersytetem, który stawia na praktyczność przekazywanej wiedzy i umiejętności oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Najważniejsi są dla nas studenci i ich potrzeby.

Nasze wartości od 25 lat pozostają bez zmian. To na nich budowaliśmy sukces Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Są nimi: przyjazność i praktyczność.

Praktyczność

 • Jesteśmy uniwersytetem, w którym uczymy praktycznie.
 • Rozpoznajemy i tworzymy nowe możliwości rozwoju dzięki ciągłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 
 • Stawiamy na przydatność przekazywanej wiedzy i umiejętności.
 • Współpracujemy z wieloma partnerami biznesowymi. Nasi studenci mają szansę weryfikowania swojej wiedzy w praktyce. 
 • Wykorzystujemy innowacyjne metody prowadzenia zajęć w specjalnie przystosowanych do tego salach i laboratoriach.
 • Korzystamy z najnowszych dostępnych rozwiązań technologicznych (laboratoria, specjalnie przystosowane sale, specjalistyczne oprogramowania, gry biznesowe i symulacje). 
 • Nasza działalność naukowa ma realny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze. 
 • Tworzymy przestrzeń do innowacji i zachęcamy do wdrażania ich w życie. Nie tylko poprzez tworzenie start-upów, ale też wdrażanie rozwiązań do codziennej pracy zawodowej.
 • Nasze programy studiów odpowiadają na aktualne trendy i potrzeby na rynku pracy. 
 • Tworzymy je we współpracy z Konsultacyjną Radą Pracodawców, w skład której wchodzi szereg dolnośląskich firm i instytucji. 
 • Tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń, umiejętności i wiedzy. 
 • Jesteśmy otwarci na zmiany zarówno w kwestii sposobów prowadzania zajęć, jak i kształtowania środowiska przyjaznego otoczeniu społeczno-gospodarczemu. 
 • Prowadzimy interdyscyplinarne oraz międzynarodowe projekty badawcze. 
 • Łączenie doświadczeń i ludzi z różnych dziedzin (np.: biznesu, nauk ścisłych, nauk humanistycznych) pozwala nam tworzyć innowacje. 
   

Przyjazność

 • Oferujemy szeroki profil kształcenia z wieloma kierunkami. 
 • Jesteśmy członkiem Federacji Naukowej WSB-DSW. Nasza działalność naukowa obejmuje wiele dziedzin. 
 • Jesteśmy otwarci na zmiany. 
 • Wsłuchujemy się i odpowiadamy na potrzeby naszych studentów, absolwentów, pracowników i firm, z którymi współpracujemy, realizując systematyczne badania satysfakcji. 
 • Stwarzamy przyjazne środowisko, które sprzyja łączeniu pracy z nauką i rozwojem. 
 • Uczymy w taki sposób, aby łączenie pracy i studiów było możliwe nie tylko na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, ale również stacjonarnych na wszystkich profilach kształcenia. 
 • Dbamy o dobrą organizację i obsługę administracyjną.
 • Pomagamy sprawnie załatwiać wszystkie formalności związane ze studiami. Oferujemy studiowanie w sposób hybrydowy, tradycyjny lub online. 
 • Mamy elastyczny system finansowania studiów.
 • To student decyduje, kiedy i jak chce płacić za studia. 
 • Nasi studenci i pracownicy traktują siebie po partnersku. 
 • Nasi wykładowcy praktycy, pracownicy i studenci mogą wymieniać swoje doświadczenia. 
 • Tworzymy społeczność.
 • Stanowimy grupę studentów, nauczycieli akademickich, pracowników i absolwentów, którzy wzajemnie się wspierają i tworzą nowe wartości w ramach zewnętrznych i wewnętrznych inicjatyw.