Zmiana na uniwersytet to...

... wyjątkowe wydarzenie dla całej naszej społeczności akademickiej. Drzwi do tego sukcesu otworzyły nam wysokie wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej, której poddaliśmy się w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW. Zostanie uniwersytetem to kolejny, niezwykle ważny krok w rozwoju naszej uczelni, który potwierdza nasz szeroki, uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej. Nie zmieniamy jednak tego, co najważniejsze i na czym od 25 lat budowaliśmy sukces Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Zapewniamy Cię, że praktyczne kształcenie i przyjazność nadal są dla nas najważniejsze.

Czas na rozwój!

Bycie uniwersytetem otwiera przed nami nowe możliwości.

  • Uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego aż w 8 dyscyplinach naukowych.
  • Możemy tworzyć ofertę dydaktyczną, która jeszcze 
    lepiej odpowie na potrzeby kandydatów, obecnych studentów 
    i rynku pracy.
  • Nasi studenci otrzymają dyplom uniwersytetu, a nie szkoły wyższej, co może pozytywnie wpłynąć na ocenę absolwenta na rynku pracy.
  • Możemy prowadzić na większą skalę interdyscyplinarne projekty badawcze o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Jak się zmienialiśmy?

Jesteśmy we Wrocławiu już od ponad 25 lat. W 1997 roku Oddział Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, wspólnie z grupą wrocławskich naukowców, utworzył Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji TWP. Po dekadzie, w 2007 roku, zmieniliśmy nazwę i staliśmy się Dolnośląską Szkołą Wyższą. Od  początku kwietnia 2023 roku jesteśmy Uniwersytetem Dolnośląskim DSW we Wrocławiu. UDDSW jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem o ugruntowanej pozycji akademickiej i edukacyjnej w obszarze szkolnictwa wyższego. Co roku kształcimy ponad 7000 studentów i studentek studiów wyższych i podyplomowych.

Od 17 lat nasza uczelnia zajmuje pierwsze miejsce wśród dolnośląskich uczelni niepublicznych w publikowanym rokrocznie rankingu „Perspektyw”.