Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa

zapraszają na

VI Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

 

Więzi, które chronią. Pomoc w obliczu zmian
 

26 listopada 2020 r.
ONLINE

Program konferencji

10.00 - 10.20   Rozpoczęcie konferencji

10.20 - 10.50   Praca terapeutyczna w warunkach izolacji więziennej ze sprawcami przemocy w rodzinie. Między nauką a praktyką - Prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Uniwersytet Gdański

10.50 - 11.20   Przemoc w związkach intymnych a jakość zdrowia seksualnego - Prof. dr hab. Grażyna Dolińska-Zygmunt i dr Dorota Dyjakon, Dolnośląska Szkoła Wyższa

11.20 - 11.50   Negatywne i pozytywne skutki wtórnej ekspozycji na traumę u profesjonalistów pracujących z osobami po doświadczeniach przemocy - rola empatii - Prof. zw. dr hab. Janina Ogińska-Bulik, Uniwersytet Łódzki

11.50 - 12.20   Dyskusja moderowana

 

12.20 - 12.40   Przerwa

 

12.40 - 13.10   Kryzys społeczny a poczucie bezpieczeństwa dzieci z trudnych środowisk - Jolanta Zmarzlik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

13.10 - 13.40   "Niebieska Linia" - 25 lat doświadczeń i nowe wyzwania - Renata Durda, Kierowniczka Niebieskiej Linii

13.40 - 14.00   Interwencja kryzysowa i psychoterapia online dla osób pokrzywdzonych przemocą - Małgorzata Osipczuk, Prezeska Stowarzyszenia INTRO

14.00 - 14.20   Działania przeciwdziałające przemocy wobec kobiet, przed i w dobie pandemii - Anna Piguła, Centrum Praw Kobiet

14.20 - 14.40   Dyskusja moderowana

14.40 - 15.00   "Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą". Podsumowanie konferencji "Więzi, które chronią" - dr hab. Maria Reut, Prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Program konferencji do pobrania

 

Zgłoszenie udziału

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do 18.11.2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez FORMULARZ ZAPISÓW.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Każda osoba zakwalifikowana do udziału w konferencji otrzyma potwierdzenie drogą mailową do dnia 20.11.2020 r. (proszę sprawdzić folder „Spam”!)

 

Patronat honorowy

Kampania „Biała Wstążka”

 

Działanie organizowane jest w ramach realizacji zadania publicznego pt. ”Zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach kampanii społecznej" pn.: „Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, finansowanego przez Gminę Wrocław.