Dolnośląska Szkoła Wyższa

serdecznie zaprasza do udziału w cyklu seminariów

 

„Profesjonalizm w edukacji: teorie – badania – praktyki "

 

Szereg diagnoz naukowych potwierdza obiegowe opinie, że ani oddolna strategia „bąbli zmian” ani odgórne procesy „plasterkowej” profesjonalizacji – wobec skali upolitycznienia zarządzania oświatą w Polsce (Śliwerski, 2008; 2013; 2015) nie przynoszą spodziewanych efektów w postaci wzmocnienia autonomii nauczycieli w zmianie paradygmatycznej szkoły/nauczania. Dodatkowo, sytuacja pandemiczna, obnażając bezlitośnie różne poziomy i wymiary kryzysu szkoły i prowadzonego w niej nauczania, ukazała z jednej strony bezradność decydentów w zarządzaniu nim, prowokując myślenie, że nie tylko „w” pandemii, ale i „po” niej szkoła nie będzie już taką, jaką znamy sprzed marca 2020, z drugiej zaś - konieczność wzmocnienia pozycji nauczycieli jako podmiotów odpowiedzialnych za szeroko rozumiane procesy uczenia się. Kierując się tymi przesłankami podejmujemy debatę nad po/myśleniem na nowo profesjonalizmu w nauczaniu, skupiając się na tych teoriach, badaniach i praktykach, które odkryć mogą/odkrywają mniej oczywisty dotąd kierunek zmiany status quo. Prowadzone dyskusje/rozmowy wokół profesjonalizmu w edukacji pozwalają spojrzeć na problemy związane z profesjonalnością w nauczaniu szerzej (całościowo) w triadzie teorie – badania – praktyki.

 

W roku 2021 będą to spotkania skupione wokół ontologii nauczania (Joris Vlieghe i Piotr Zamojski, autorzy m.in. Towards an Ontology of Teaching. Thing-centred Pedagogy, Affirmation and Love for the Worlds, Springer, 2019), rekonstrukcyjnej metodologii dokumentarnej opartej na video i filmach (Ralph Bohnsack, autor m.in. Qualitative Bild- und Videointerpretation. Einführung in die dokumentarische Methode. Opladen & Farmington Hills (Verlag Barbara Budrich/UTB), obecności osób dorosłych w rozwojowych zabawach dzieci (Milda Bredykte m.in. współredaktorka Routledge International Handbook of Early Childhood Play, 2017)

 

 

Formuła:
Cykliczna – otwarta – międzynarodowa. Przewidujemy trzy-cztery spotkania w roku poświęcone rozmowie z Autorami prac podejmujących tematykę profesjonalizmu w edukacji nie koniecznie wprost, ale w sposób i z pozycji onto-epistemo-metodologicznych mniej obecnych w dotychczasowym dyskursie pedeutologicznym

 

Komitet naukowy:
prof. zw. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. zw. Joanna Madalińska-Michalak, prof. zw. Ewa Filipiak; prof. zw. Danuta Urbaniak-Zając

 

Prowadzenie:
prof. DSW dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, prof. DSW dr hab. Sławomir Krzychała

 

Organizacja:
Sekcja Pedeutologii Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

DialogLAB Centrum Badań Edukacyjnych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

 

 

       

Zapraszamy na inauguracyjny wykład:

dr Piotr Zamojski

Wprowadzenie do immanentnej ontologii nauczania


9 kwietnia 2021

godz. 10:00-12:00

Spotkanie zdalne w aplikacji MS TEAMS

kontakt: dorota.golebniak@dsw.edu.pl      slawomir.krzychala@dsw.edu.pl

 

dr Piotr Zamojski jest adiunktem w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego oraz visiting professor w University of Arts and Sciences w Kolonii (Niemcy). Badawczo zajmuje się teorią i filozofią edukacji. Współtworzy nurt pedagogiki po-krytycznej. Wydany w 2017 Manifesto for a Post-Critical Pedagogy (Punctum Books) napisany wspólnie z Naomi Hodgson oraz Jorisem Vleghe jest szeroko dyskutowany w międzynarodowej społeczności teoretyków edukacji. Został ostatnio przetłumaczony na język hiszpański oraz niemiecki. W 2020 Uniwersytecie w Tybindze oraz w Flensburgu (Niemcy) odbyły się dwie konferencje monograficzne poświęcone idei pedagogiki po-krytycznej. Ostatnią książką Zamojskiego jest – napisana wspólnie z Jorisem Vlieghe – Towards an Ontology of Teaching (Springer 2019), w której perspektywa po-krytyczna zastosowana jest do badania ontologii nauczania. Zamojski obecnie pracuje nad końcowym raportem trwającego dekadę badania prowadzonego w metodologii PAR nad możliwością budowania sfery publicznej wokół edukacji w Polsce. Publikował również między innymi na temat celu kształcenia, biurokratyzacji edukacji, roli kodów kulturowych w edukacji. Pełni funkcję convener w 13-tej Sieci ECER “Philosophy of Education” (European Conference on Educational Research). Zasiada w Międzynarodowej Radzie Studiów Doktoranckich z Filozofii Edukacji Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Instytutu Filozofii Czeskiej Akademii Nauk.