Dolnośląska Szkoła Wyższa

serdecznie zaprasza do udziału w cyklu naukowych seminariów

 

„Poza kulturową oczywistością"

 

Celem seminarium jest podjęcie dyskusji nad zmianami zachodzącymi w edukacji, kulturze, polityce oraz mediach. Pragniemy zadać pytania o kwestie sporne, wątpliwe lub kontrowersyjne, których obecność
w dyskursie publicznym w (nie)oczywisty sposób zmienia nasze realia.

 
Inspiracją dla cyklu seminariów naukowych „Poza kulturową oczywistością” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej jest dorobek naukowy Profesora Roberta Kwaśnicy.

 

Komitet naukowy seminarium:
Ewa Kurantowicz, Joanna Minta, Karolina Reinhard, Maria Reut, Paweł Rudnicki, Beata Sierocka, Helena Wyligała

Martyna Pryszmont
Uniwersytet Wrocławski

 

Metodologia jako sztuka wyjścia.  Pomiędzy sztuką a metodą badawczą


22 października 2020

godz. 11:00-12:30

Spotkanie zdalne w aplikacji MS TEAMS

Zapisy pod adresem: maria.sikorska@dsw.edu.pl

 

Martyna Pryszmont - doktor nauk humanistycznych, andragog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, zatrudniona w Zakładzie Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych, prowadzi Pracownię Metodologii Badań nad Edukacją w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Członkini ATA i TSBJ.

Jej zamiłowanie do wizualności znajduje odzwierciedlenie zarówno w aktywności naukowej, jak i dydaktycznej. Zainteresowania naukowe obejmują: metodologię badań nad edukacją, badania jakościowe – w tym podejścia: auto/biograficzne, posługujące się sztuką, auto/etnografię performatywną oraz strategie badawcze z użyciem fotografii i filmu; andragogikę i edukację dorosłych; macierzyństwo.

Autorka publikacji naukowych poświęconych m.in. metodologii badań nad edukacją, macierzyństwu, edukacji dorosłych oraz ukrytemu programowi.  
 
Mama Idy i Astrid.