Dolnośląska Szkoła Wyższa

serdecznie zaprasza do udziału w cyklu naukowych seminariów

 

„Poza kulturową oczywistością"

 

Celem seminarium jest podjęcie dyskusji nad zmianami zachodzącymi w edukacji, kulturze, polityce oraz mediach. Pragniemy zadać pytania o kwestie sporne, wątpliwe lub kontrowersyjne, których obecność
w dyskursie publicznym w (nie)oczywisty sposób zmienia nasze realia.

 
Inspiracją dla cyklu seminariów naukowych „Poza kulturową oczywistością” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej jest dorobek naukowy Profesora Roberta Kwaśnicy.

 

Komitet naukowy seminarium:
Ewa Kurantowicz, Joanna Minta, Karolina Reinhard, Maria Reut, Paweł Rudnicki, Beata Sierocka, Helena Wyligała

Małgorzata Michel
 

Trudny czy wymagający teren badań? Badacz jakościowy pomiędzy teorią metodologii badań a praktyką życia badawczego


29 kwietnia 2021

godz. 10:00-11:30

Spotkanie zdalne w aplikacji MS TEAMS

Zapisy pod adresem: maria.sikorska@dsw.edu.pl

 

dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ - pracuje w Zakładzie Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej, w Instytucie Pedagogiki UJ.

 

Zainteresowania naukowe prof. Michel koncentrują się wokół szczegółowych zagadnień dotyczących lokalnego systemu profilaktyki i resocjalizacji nieletnich oraz tworzenia bezpiecznej przestrzeni (broken windows theory), CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) w programach profilaktyki zachowań ryzykownych. Urban Studies – badanie miasta w świetle działań gangów dziecięcych i młodzieżowych. Zainteresowania badawcze dotyczą lokalnego systemu profilaktyki i resocjalizacji, mają swoje odzwierciedlenie w wystąpieniach konferencyjnych i publikacjach naukowych. Streetworking. Metodologia teorii ugruntowanej i analiza danych wizualnych, badanie miasta.

 

Wybrane publikacje:

  • Streetworking – aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. UJ, Kraków, 2011;
  • Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa resocjalizacyjna, Wyd. UJ, Kraków 2016;
  • Pałacowe dzieci. Rzecz o pedagogii Stanisława Jedlewskiego na podstawie funkcjonowania Państwowego Zakładu Wychowawczo-Naukowego im. T. Kościuszki w Krzeszowicach w latach 1946-50, Wyd. UJ, Kraków 2020.