Dolnośląska Szkoła Wyższa

serdecznie zaprasza do udziału w cyklu naukowych seminariów

 

„Poza kulturową oczywistością"

 

Celem seminarium jest podjęcie dyskusji nad zmianami zachodzącymi w edukacji, kulturze, polityce oraz mediach. Pragniemy zadać pytania o kwestie sporne, wątpliwe lub kontrowersyjne, których obecność
w dyskursie publicznym w (nie)oczywisty sposób zmienia nasze realia.

 
Inspiracją dla cyklu seminariów naukowych „Poza kulturową oczywistością” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej jest dorobek naukowy Profesora Roberta Kwaśnicy.

 

Komitet naukowy seminarium:
Ewa Kurantowicz, Joanna Minta, Karolina Reinhard, Maria Reut, Paweł Rudnicki, Beata Sierocka, Helena Wyligała

Iwona Chmura-Rutkowska
 

(Nie)widzialne granice – różnice i nierówności w doświadczaniu codzienności szkolnej przez dziewczęta i chłopców


15 kwietnia 2021

godz. 10:00-11:30

Spotkanie zdalne w aplikacji MS TEAMS

Zapisy pod adresem: maria.sikorska@dsw.edu.pl

 

dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, prof. UAM - pedagożka, socjolożka. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Naukowo zajmuje się krytyczną analizą codzienności w instytucjach edukacyjnych: w jej jawnym i ukrytym aspekcie, funkcjami i skutkami oraz mechanizmami wykluczającymi i reprodukującymi nierówności społeczne. Interesuje się problemem psychologicznych i społecznych mechanizmów oraz skutków treningu i praktyk wzmacniających stereotypy związane z płcią. Autorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania(się) tożsamości płciowej, problemu przemocy ze względu na płeć oraz krytycznych analiz dyskursu kobiecości i męskości w kulturze popularnej, programach szkolnych i potocznych narracjach. Współautorka i współredaktorka książek (m.in.): „Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum” (z E. Głowacką-Sobiech i I. Skórzyńską, Poznań 2015), „Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport. Tom 1-3” (red. z M. Dudą, M. Mazurek, A. Sołtysiak-Łuczak, Warszawa 2016), "Być dziewczyną – być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży" (2019).

 

Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Zespołu Pedagogiki Młodzieży oraz Sekcji Pedagogiki Krytycznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM i zespołu projektu „Gdy Nauka jest Kobietą UAM”. Opiekunka Koła Naukowego Edukacji Równościowej „Emancypacja”