Dolnośląska Szkoła Wyższa

serdecznie zaprasza do udziału w cyklu naukowych seminariów

 

 „Poza kulturową oczywistością"

 

Celem seminarium jest podjęcie dyskusji nad zmianami zachodzącymi w edukacji, kulturze, polityce oraz mediach. Pragniemy zadać pytania o kwestie sporne, wątpliwe lub kontrowersyjne, których obecność
w dyskursie publicznym w (nie)oczywisty sposób zmienia nasze realia.
 
Inspiracją dla cyklu seminariów naukowych „Poza kulturową oczywistością” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej jest dorobek naukowy Profesora Roberta Kwaśnicy.

 

Komitet naukowy seminarium:
Ewa Kurantowicz, Joanna Minta, Karolina Reinhard, Maria Reut, Paweł Rudnicki, Beata Sierocka, Helena Wyligała

Brian Tam
 

My Ethnicity is not a Virus: Racism and Xenophobia during the COVID-19 Pandemic


24 czerwca 2021

godz. 10:00-11:30

Spotkanie zdalne w aplikacji MS TEAM

 

Rejestracja pod adresem: maria.sikorska@dsw.edu.pl

 

Brian Tam, PhD, is a native of China Hong Kong, a former British colony. He had received his higher education in the United States (US).

 

Before becoming a university faculty member in the US, Singapore and China, Brian was a classroom teacher in Hong Kong and New York City, respectively. Since working in higher education, Brian’s interest has focused on culturally and linguistically diverse learners at risk, teacher education and higher education, in particular the learning of college students

 

Brian and his wife, Jane, came to Poland more than two years ago because of Jane’s international assignment. Brian currently serves as Professor of Chinese Studies at University of Wroclaw.

 

Wykład w języku angielskim