Dolnośląska Szkoła Wyższa

serdecznie zaprasza do udziału w seminarium z cyklu

 

Debaty humanistyczne - tezy, tropy, interpretacje
(Academia privata)

 

 

mgr Agata Gwizd-Leszczyńska

"W architekturze nie ma końca, jest tylko ciągła zmiana." Architektura jako farmakon przestrzeni

 

15 czerwca 2021 r. (wyjątkowo we wtorek), godz. 12.00-13.30

(na platformie Microsoft Teams)

 

 

 

Debaty humanistyczne - tezy, tropy, interpretacje to cykl spotkań naukowych na temat aktualnych zagadnień społecznych, kulturalnych, artystycznych oraz problemów z obszaru szeroko pojmowanej humanistyki. Jest to forma otwarta na różnorodne zainteresowania uczestników, miejsce artykulacji i dokumentowania bieżącego życia Akademii. Spotkania mają charakter otwarty również w takim znaczeniu, że uczestnikami, a także referentami są wszyscy zainteresowani członkowie społeczności akademickiej.

 

 

Seminarium realizowane jest jako wykład otwarty online w ramach projektu badawczego „Exploring European Cultural Heritage for fostering academic teaching and social responsibility in Higher Education (EU_CUL)” finansowanego z funduszy Programu Erasmus+ Strategic Partnership for Higher Education.

 

Plan spotkania:

 

1. Prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz, Prof. DSW dr hab. Maria Reut:

Informacja o projekcie "Exploring European Cultural Heritage for fostering academic teaching and social responsibility in Higher Education (EU_CUL) -założenia badań, potencjał kulturowy i edukacyjny.

 

2. Wykład mgr Agaty Gwizd-Leszczyńskiej.

 

3. Dyskusja.

 

Seminarium objęte jest patronatem czasopisma Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja

 

Opracowanie graficzne: Anita Szprych

 

 

           

Komitet naukowy seminarium

Ewa Kurantowicz

Maria Reut

Paweł Rudnicki

Anita Szprych

Tomasz Zarębski

Komitet organizacyjny

Maria Reut

Maria Sikorska

Anita Szprych

Kontakt i rejestracja

Maria Sikorska

Biuro ds. kształcenia doktorantów

e-mail: maria.sikorska@dsw.edu.pl