Doradcy Biura Karier i Praktyk wspierają studentów i absolwentów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW w zakresie:

 • zdobywania dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy,
 • świadomego planowania kariery zawodowej,
 • realizacji wyznaczonych celów zawodowych.

Spotkania indywidualne ​​organizujemy w formie stacjonarnej i online (platforma Teams) w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb.

Co oferujemy?

 • doradztwo w zakresie diagnozy talentów, preferencji zawodowych i kompetencji, 
 • warsztaty indywidualne lub grupowe przygotowujące do kontaktu z pracodawcą (rozmowa kwalifikacyjna, negocjacje warunków zatrudnienia, ocena okresowa etc.),
 • indywidualne sesje coachingowe,
 • program mentoringowy w ramach którego studenci dzięki współpracy z mentorem poznają specyfikę pracy w danym zawodzie,
 • wizyty studyjne pozwalające na poznanie przyszłego środowiska pracy,
 • pośrednictwo pracy - wsparcie w znalezieniu ciekawych miejsc praktyk, staży lub pracy.

Chcesz umówić się na spotkanie? Napisz: biuro.karier@dsw.edu.pl

Jesteś zainteresowany poznaniem swojej unikalnej kombinacji talentów? Zapraszamy do Biura Karier i Praktyk na test talentów wg Gallupa.
 

Test Gallupa to narzędzie doradcze służące ocenie naturalnych talentów. Ich świadomość pozwala dobrać zawód do wrodzonych predyspozycji, osiągać sukcesy w pracy i życiu osobistym, czerpać z pracy satysfakcję i wykorzystywać pełnię swojego potencjału. Na całym świecie już ponad 24 mln osób sprawdziło jakie ma talenty. Teraz mogą to zrobić studenci naszej Uczelni.

Zgłoszenia: biuro.karier@dsw.edu.pl

 

Innym narzędziem oceny potencjału, które doradcy z Biura Karier i Praktyk wykorzystują w swojej pracy ze studentami jest Assessment center* . Jeżeli jesteś zainteresowany zgłębieniem wiedzy na temat swoich kompetencji, poznaniem swoich mocnych stron, określeniem umiejętności wymagających doskonalenia - zapraszamy do udziału w sesji AC.

Zgłoszenia na sesje AC: biuro.karier@dsw.edu.pl

*Assessment center

To wielowymiarowa i obiektywna metoda, na którą wpływają: 

 • różnorodność kryteriów (oceniany jest cały zestaw kompetencji, opisanych za pomocą konkretnych zachowań), 
 • różnorodność narzędzi (podczas sesji AC uczestnicy biorą udział w wielu zadaniach, ćwiczeniach i symulacjach), mnogość ocen (każda kompetencja jest obserwowana i oceniana w kilku różnych zadaniach) oraz mnogość obserwatorów (każdego uczestnika obserwuje jednocześnie kilku doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych asesorów).

Jest to najbardziej skuteczna metoda trafnego przewidywania dopasowania osoby do przyszłego stanowiska pracy.