Dolnośląska Sieć Biur Karier powstała dzięki porozumieniu Biur Karier działających przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. Dodatkowo taka współpraca pozwala na znaczny stopień innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.

Do najważniejszych zadań DSBK należą:

  • wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego;
  • wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w Sieci;
  • promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska;
  • realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz poszczególnych uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców;
  • promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.

W skład Dolnośląskiej Sieci Biur Karier wchodzą:

Biuro Karier i Praktyk Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

ul. Strzegomska 55; 53-611 Wrocław

tel.: 71 756 15 74

e-mail: biuro.karier@dsw.edu.pl

www.dsw.edu.pl

 

Biuro Karier Uniwersytetu WSB MERITO

ul. Fabryczna 29-31; 53-609 Wrocław
tel./fax: 71 356 16 28; e-mail: biuro.karier@wsb.wroclaw.pl
www.wsb.wroclaw.pl

 

Biuro Karier Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Kuźnicza 49a, 50-138 Wrocław
tel.: 71 375 21 31
tel./fax: 71 37 57 132; e-mail: biurokarier@uwr.edu.pl
www.careers.uni.wroc.pl


Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego

ul. Komandorska 118/120 (bud. E); 53-345 Wrocław
tel.: 71 36 80 784; 71 36 80 883; e-mail: biurokarier@ue.wroc.pl
www.ue.wroc.pl/biuro_karier

 

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona

ul. Sejmowa 5a (bud. C); 59-220 Legnica
tel.: 76 723 21 46; e-mail: bk@pwsz.legnica.edu.pl
www.bk.pwsz.legnica.edu.pl

 

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego

ul. Norwida 25 (bud. A5); 50-375 Wrocław
tel.: 71 320 10 26; e-mail: biuro.karier@up.wroc.pl
http://www.up.wroc.pl/

 

Biuro Karier HERMES Wyższej Szkoły Handlowej

ul. Ostrowskiego 22; 53-238 Wrocław
tel./fax: 71 333 11 08; e-mail: biuro-karier@handlowa.eu
www.handlowa.eu

 

Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu

ul. Sołtysowicka 19b (pok.16); 51-168 Wrocław
tel.: 71 324 68 42; e-mail: kariera@msl.com.pl
www.kariera.msl.com.pl

 

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 40 (bud. H -14), 50-370 Wrocław
tel.: 71 320 45 17; e-mail: biurokarier@pwr.wroc.pl
www.biurokarier.pwr.wroc.pl

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistycznej

ul. Robotnicza 70 B; 53-609 Wrocław
tel.: 71 783 38 28; e-mail: biuro.karier@humanistyczna.pl
www.humanistyczna.pl

 

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

ul. Zamkowa 4; 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 641 92 31; e-mail: biurokarier@pwsz.com.pl
www.pwsz.com.pl

 

Akademickie Biuro Karier - Uniwersytet Medyczny

ul. Bartla 5; 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 49; e-mail: abk@umed.wroc.pl
www.abk.am.wroc.pl

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

ul. Czajkowskiego 109; 51-150 Wrocław
tel.: 261 658 702; e-mail: Kierownik BK WSO
www.kariera.wso.wroc.pl

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

ul. Krakowska 56-62; 50-425 Wrocław
tel.: 71 377 21 52; e-mail: biuro.karier@edukacja.wroc.pl
www.wszedukacja.pl

 

Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław
tel.: 71 718 81 36; e-mail: abk@prawowroclaw.edu.pl
www.prawowroclaw.edu.pl

 

Biuro Karier Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18; 58-203 Jelenia Góra
tel.: 75 64 53 378; e-mail: biurokarier@kpswjg.pl
www.bk.kpswjg.pl

 

Biuro Karier Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

ul. Katedralna 9; 50-328 Wrocław
tel.: 71 322 99 70 w. 30; e-mail: biurokarier@pwt.wroc.pl
www.pwt.wroc.pl

 

Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

ul. Skalników 6b; 59-101 Polkowice
tel.: 76 746 53 45; e-mail: biurokarier@dwspit.pl
www.dwspit.pl