Formularz kontaktowy

- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • Biblioteka
 • Biuro Administracyjno-Gospodarcze
 • Biuro ds. kształcenia doktorantów
 • Biuro Kanclerza i Rektora
 • Biuro Karier i Praktyk
 • Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej
 • Biuro Nauki i Informacji Naukowej
 • Biuro Organizacji Dydaktyki
 • Biuro Projektów i Realizacji Strategii
 • Biuro Rekrutacji dla kandydatów anglojęzycznych (Candidates applying for studies in English)
 • Biuro Rekrutacji dla kandydatów z Czech (Candidates from Czech Republic)
 • Biuro Rekrutacji dla kandydatów z Ukrainy (Офіс реєстрації кандидатів українсько і російськомовних )
 • Biuro Rekrutacji - Studia podyplomowe
 • Biuro Rekrutacji - Studia Wyższe
 • Dolnośląskii Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Dział Informatyzacji
 • Dział Marketingu
 • Dział Studiów Podyplomowych
 • Dziekanat - Absolwenci
 • Dziekanat - Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Creative media, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Human resources i Coaching, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Dziekanat - Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pedagogika, Praca socjalna, Sztuki nowoczesne
 • Dziekanat - Dział płatności
 • Dziekanat - Geodezja i kartografia, Informatyka, Psychologia
 • Dziekanat - Media design i marketing wizerunkowy, Media kreatywne, Pedagogika specjalna
 • Dziekanat - Stypendia
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych w DSW
 • Kwestura i kasa
 • Pracownia Kształcenia Językowego
 • Rzeczniczka studentów i doktorantów z niepełnosprawności
 • Rzecznik Prasowy
 • Wydawnictwo Naukowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląska Szkoła Wyższa przy ul. Strzegomskiej 55, 53-611 Wrocław. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych - Rafałem Surowym: iod@dsw.edu.pl W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Cele marketingowe W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Badanie losów absolwenta W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia. Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Twoje dane będą przechowywane przez: 50 lat zgodnie z par. 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, 50 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych, okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń), 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów.