Assessment center  to nowoczesny proces, który pozwala na zebranie w  informacji o wiedzy, umiejętnościach i postawach jego uczestników. Dzięki temu poznasz swoje mocne i słabe strony, jednocześnie dowiadując się wiele o swoich umiejętnościach. 

Assessment center

Jest to wielowymiarowa i obiektywna metoda, na którą wpływają: 

  • różnorodność kryteriów (oceniany jest cały zestaw kompetencji, opisanych za pomocą konkretnych zachowań), 
  • różnorodność narzędzi (podczas sesji AC uczestnicy biorą udział w wielu zadaniach, ćwiczeniach i symulacjach), mnogość ocen (każda kompetencja jest obserwowana i oceniana w kilku różnych zadaniach) oraz mnogość obserwatorów (każdego uczestnika obserwuje jednocześnie kilku doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych asesorów).

Jest to najbardziej skuteczna metoda trafnego przewidywania dopasowania osoby do przyszłego stanowiska pracy.

 

Zgłoś się do programu: biuro.karier@dsw.edu.pl!