Kształcenie zdalne w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW

Zamknięcie szkół i uczelni w wyniku pandemii było dla nas wielkim wyzwaniem, ale już 21 marca udało nam się sprawnie przejść z zajęć stacjonarnych na zdalne. Naszym najważniejszym zadaniem było stworzenie studentom takich warunków, aby mogli kontynuować naukę, brać udział w zajęciach, zdawać egzaminy, a nawet bronić prac dyplomowych. 

Szkolenie wykładowców i pracowników

Przeszkoliliśmy 200 wykładowców i pracowników administracyjnych, by ułatwić im przejście do pracy w systemie zdalnym. Wszystko po to, by wiedza zdobywana przez studentów na zajęciach online była tak wartościowa jak ta zdobywana w tradycyjny sposób.
To był bardzo intensywny czas. W weekendy zjazdowe odbywało się ponad 1000 godzin wykładów i zajęć online.
Cały czas byliśmy w kontakcie ze studentami i na bieżąco informowaliśmy ich o naszych działaniach. Umożliwiliśmy też kontakt zdalny ze wszystkimi działami obsługowymi szkoły.

Studenci Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

mat.prywatne
Aktywność i inicjatywa naszych studentów nie raz nas zadziwiła. Chętnie dzielili się z nami zdjęciami, na których pokazywali, jak uczą się zdalnie i radzą sobie z trudami izolacji i kto ich wspiera podczas nauki. W czasie majówki zorganizowali nawet drużynowy turniej online League of Legends.
Dla wielu osób to był trudny czas, dlatego nasi studenci mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego w specjalnej grupie na Facebooku. Czasem po prostu trzeba się wygadać.
W grupie „Wiedza mnie uskrzydla” na Facebooku prowadziliśmy darmowe webinary na różne tematy. W ich trakcie uczestnicy mogli m.in. poznać sposoby wspomagające skuteczną naukę i metody radzenia sobie ze stresem i lękiem podczas pandemii, dowiedzieć się, czym są fake newsy i jak z nimi walczyć, czy jak metoda SCRUM może wspomóc nauczanie zdalne.
Świat online jest bardzo ważny, dlatego dołączyliśmy do sieci Szkół w Chmurze Microsoft. Należą do niej te szkoły i uczelnie, których kadra dydaktyczna rozwija swój warsztat pracy w zakresie nowych technologii, a także kładzie nacisk na uczenie, jak z tej technologii mogą korzystać studenci.

Ankieta wśród studentów

Sprawdziliśmy, czy także z perspektywy studentów cały proces przebiegał sprawnie. W ankiecie, w której poprosiliśmy o ocenę studiów i obsługi administracyjnej w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW wzięło udział prawie 600 studentów. Bardzo cieszy nas, że aż 82,9% z nich jest bardzo zadowolonych lub zadowolonych z działań podjętych przez Uniwersytet Dolnośląski DSW w czasie pandemii koronawirusa. Wysoko zostały ocenione wykłady, ćwiczenia, przygotwanie wykładowców , a także praca działów obsługowych.