Uniwersytet Dolnośląski DSW ma podpisanych blisko 100 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy, a także spoza niej. Dzięki temu możesz wyjechać na studia do takich krajów jak np. Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, czy Włochy.


Wymianę studentów mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmus+, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu. Pamiętaj, że wyjechać możesz jedynie do tych państw, które uczestniczą w programie: kraje członkowskie UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Macedonia Północna, Szwajcaria i Wielka Brytania.

 

Kod Erasmus+ : PLWROCLAW14
PIC: 949122109
OID: E10073040

Erasmus+

 

Zobacz >>[ listę uczelni ] << z którymi Uniwersytet Dolnośląski DSW ma podpisane umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+ :

 

Austria

Belgia

 

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Litwa

Niemcy

Norwegia

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwajcaria

Szwecja

Tajwan

Turcja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy