Kapitał mobilności. Learning Agreement. Koordynator. Uczelnia partnerska. Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna.
Brzmi strasznie? Wcale nie musi. Powiemy Ci, jak sprawnie i (prawie) bezboleśnie przejść przez cały proces i już za kilka miesięcy cieszyć się życiem „erazmusa”. Wiesz, co to oznacza? 

 • nowe miejsce
 • ciekawi ludzie
 • zupełnie inne wyzwania
 • wspaniałe życiowe doświadczenie

Może spotkał_ś się z już hasztagiem: #onceerasmusalwayserasmus. Czas na Ciebie! Czy warto? No jasne!  A teraz, po kolei:

 

Żeby móc przystąpić do programu Erasmus+ w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW należy: 
 

 • należeć do grona studentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub jednolitych magisterskich na naszej uczelni;
 • wyjeżdżając mieć ukończony pierwszy rok studiów, tzn. wziąć udział w rekrutacji na nowy rok akademicki możesz już jako pierwszoroczniak, ale wyjedziesz na roku drugim;
 • uzyskać oceny pozytywne ze wszystkich przedmiotów z poprzednich semestrów – wszystkie zaliczenia i egzaminy „na czysto”;
 • mieć uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec uczelni, czyli nie „zalegać” z czesnym.
 • dysponować znajomością języka obcego: angielskim (+/- B2) i/lub niemieckim, hiszpańskim itp.
 • zostać pozytywnie ocenionym przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną - po złożeniu wymaganych dokumentów zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Informacyjnie:

 

W ramach Programu Erasmus+, jako student/ka Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW mają możliwość realizacji studiów międzynarodowych w partnerskich uczelniach zagranicznych. Pobyt na studiach w ramach Erasmusa+ nie może przekroczyć jednego roku akademickiego. 

 

WAŻNE:

Tu jest spina, bo drugich terminów nie ma. Każda uczelnia ma swój własny harmonogram i procedury erasmusowe, dlatego zawsze zapoznaj się z tymi na obecnie trwającą rekrutację i do nich dostosuj – wtedy wszystko pójdzie dobrze. Regularnie sprawdzaj skrzynki mailowe, które podał_ś podczas rekrutacji, bo mogą pojawiać się tam istotne dla Twojego wyjazdu informacje, które – przeoczone - mogą utrudnić lub uniemożliwić całe przedsięwzięcie. 

AKTUALNOŚCI:

Rekrutacja na studia w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się 1 lutego 2024r. i potrwa do 15 marca 2024r. (do godz. 23:59).  Zajrzyj do zakładki Rekrutacja 2024/2025.

Każdy zgłaszający się student zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną do programu. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w kwietniu 2024r.

---

Teraz zrobi się trochę poważniej, bo musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy  i przygotować do niego konkretne załączniki.

Oto, czego potrzebujesz: 

 1. dokument potwierdzający średnią ocen z ostatniego semestru (do pobrania w USOSweb lub stacjonarnie w dziekanacie);
 2. dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym zamierzasz studiować (np. certyfikaty językowe, oceny, świadectwa ukończenia studiów). Jeśli nie posiadasz żadnego dokumentu potwierdzającego znajomość tego języka obcego – zaznacz to w formularzu, wtedy zbierze się komisja, która sprawdzi i potwierdzi Twój poziom;
 3. Lista trzech wybranych przez Ciebie uczelni, do których chciał_byś pojechać (lista uczelni dostępna jest w zakładce obok); 

Gdy otrzymasz zaproszenie w wyznaczonym terminie, koniecznie staw się na nie. Od tego będzie zależał Twój udział w programie.  

---

 

Po zakwalifikowaniu się do programu!

 

 • skontaktujemy Cię z Koordynatorem Wydziałowym Twojego kierunku, który pomoże Ci stworzyć program studiów 
 • złożysz dokumenty, których wzory otrzymasz na maila 
 • dodatkowo przedstaw dokument jeśli : 
 1. otrzymujesz stypendium socjalne w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW -  dokument to poświadczający (poproś o niego Dział Obsługi Finansowej Studenta);
 2. posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności - dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności i okres ważności orzeczenia (np. z ZUS);

 

Jako następny i bardzo ważny krok, wraz z koordynatorem swojego obszaru możesz zacząć tworzyć tzw. Learning Agreement for Studies, dla przyjaciół: eLA. Jest to umowa o programie studiów na uczelni zagranicznej, która musi być uzgodniona z Koordynatorem Wydziałowym i Koordynatorem z  uczelni przyjmującej. Chodzi o to, żebyś zaliczył_ semestr jak najbardziej zbliżonym programem zajęć do tego, który realizował_byś w Polsce. Uczelnia przyjmująca powinna udostępnić Ci siatkę zajęć wraz z odpowiadającymi im punktami ECTS, a być może jest też ogólnodostępna na ich stronie www.

Learning Agreement znajdować się będzie w EWP Erasmus Without Paper czyli na rekomendowanej przez UE platformie elektronicznej do tworzenia Online Learning Agreement. Ty stworzysz LA  na dasboardzie dla studentów czyli tu: www.learning-agreement.eu, w skrócie i znów dla przyjaciół: OLA. Zalogowanie się zajmie Ci dosłownie kilka minut, można skorzystać z emaila w domenie DSW lub np. z prywatnego konta Google. 

BEFORE ERASMUS+

By stworzyć Learning Agreement, musisz znać przedmioty, które znajdują się w programie Twoich studiów w semestrze wyjazdu. Programy studiów znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej (w skrócie: BIP): https://bip.dsw.edu.pl/artykuly/programy-studiow. W wybraniu kursów pomoże Ci koordynator wydziałowy DSW odpowiedzialny za Twój obszar. 

 

UMOWA Z UCZELNIĄ

Umowę podpisujesz w Dziale Współpracy Międzynarodowej po złożeniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów rekrutacyjnych, włącznie z zaakceptowanym LA. Po podpisaniu umowy na podane podczas rekrutacji konto walutowe euro otrzymasz 75%* kwoty przeznaczonej na cały okres zaplanowanego wyjazdu. Od tego momentu masz czas na organizację podróży do miejsca realizacji Erasmusa, kupienie walizki, pakowanie, szukanie zakwaterowania. 

CHANGES DURING  ERASMUS+

Jeśli po Twoim przyjeździe do uczelni zagranicznej wydarzy, np. zajęcia, które wybrał_ś do LA się nie otworzą albo zmienisz zdanie nt. uczestnictwa w konkretnym przedmiocie –  spokojnie, do Learning Agreement można wprowadzać zmiany podczas pobytu w uczelni goszczącej. 

EXTENSION OF ERASMUS+

Jeżeli studia i pobyt  w semestrze zimowym  w uczelni zagranicznej zechcesz przedłużyć o kolejny letni semestr, wiedz ,ze możesz to zrobić uprzednio zgłaszając prośbę w formie podania do Koordynatora Uczelnianego Uniwersytetu Dolnośląskiego DSS do 15 grudnia. Po otrzymaniu zgody na przedłużenie ustalisz z Koordynatorem  Wydziałowym nową listę kursów oraz podpiszesz aneks do zawartej wcześniej umowy. Naliczone zostanie Tobie na nowo stypendium uwzględniające przedłużenie mobilności. 

AFTER ERASMUS+

*Pozostałe 25% zostanie Ci przelane po rozliczeniu się z wyjazdu, na co masz 14 dni od daty na Confirmation Letter z uczelni przyjmującej – dokumentu, który mówi, kiedy zakończył się Twój semestr na wyjeździe. Otrzymasz go w miejscowym biurze współpracy międzynarodowej.

Wymogiem, by zaliczyć semestr, jest uzyskanie minimum 25 punktów ECTS na 30 przyjętych do zrealizowania w semestrze. Wiadomo, że pobyt na uczelni partnerskiej sprzyja wielu innym, niż nauka, aktywnościom, jednak tę liczbę warto wziąć sobie do serca – jeśli nie zaliczysz semestru, cała kwota dofinansowania na wyjazd będzie musiała wrócić na konto uczelni – zdecydowanie nie polecamy. Przy dobrej organizacji i kontakcie z prowadzącymi zajęcia (za granicą i na DSW, jeśli będzie potrzeba realizować coś tutaj), wszystko da się zrobić na czas - potwierdzone info.

ANKIETA POWYJAZDOWA ERASMUS+

Każdy uczestnik wyjazdu Erasmus+ otrzymuje po powrocie maila z linkiem do ankiety, którą należy wypełnić, aby rozliczyć się z wyjazdu.

IMPRESSIONS 

Będziemy wdzięczni jeśli podzielisz się wrażeniami ze swojego pobytu w uczelni przyjmującej  w formie krótkiego opisu o uczelni, o swoich wrażeniach. Koleni wyjeżdzający studenci będą Tobie bardzo wdzięczni. 

Do wglądu i pobrania

Karta Studenta Erasmusa:

Erasmus+:  A Complete guide e-book napisany dla studentów przez studentów Erasmus Student Network (ESN) 

 

Wzory dokumentów: DOSTĘPNE WKRÓTCE

Koordynatorzy Wydziału Studiów Stosowanych

Powołani do programu Erasmus+ Koordynatorzy wydziałowi pomogą Ci wybrać uczelnię, właściwe kursy, stworzyć Learning Agreement 

1

Media Design,

Media Kreatywne

Dziks

dr Agnieszka Dytman- Stasieńko

agnieszka.dytman-stasienko@dsw.edu.pl 

2

Zarządzanie, MiŚ, FiR, HR, BW, BN,  Administracja

Logistyka

dr Anna Motylska- Kuźma

anna.motylska-kuzma@dsw.edu.pl 

3

Informatyka, Geodezja i Kartografia 

dr Aleksandra Ata

aleksandra.ata@dsw.edu.pl

4

Psychologia 

dr  Ewelina Cichoń

ewelina.cichon@dsw.edu.pl

5

Pedagogika 

dr Agnieszka Zembrzuska 

agnieszka.zembrzuska@dsw.edu.pl 

6

Kosmetologia 

Dietetyka 

dr Monika Kurek 

monika.kurek@dsw.edu.pl

 

Powołanym Koordynatorem uczelnianym programu Erasmus + w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW jest Joanna Tatar  

 

W przypadku pytań, wątpliwości, niejasności? Śmiało napisz na: erasmus@dsw.edu.pl lub skontaktuj się ze swoim Koordynatorem 

Czy muszę płacić dodatkowe czesne za studia za granicą?

NIE. Pamiętaj, że jeśli wyjeżdżasz w ramach Programu Erasmus+, nie ponosisz dodatkowych opłat za studia w uczelni partnerskiej.

 

Twoje stypendium na pokrycie kosztów pobytu w kraju realizacji studiów zagranicznych jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Jest ono przeznaczone na pokrycie zwiększonych, ale nie całkowitych, kosztów utrzymania za granicą. Wysokość stypendium zależy od kraju, do którego wyjeżdżasz. 

Dofinansowanie studiów na rok akademicki 2024/2025

 

Okej, teraz czas na konkrety, czyli sprawy finansów. Oto tabela stawek dofinansowania za 1 miesiąc mobilności, która rozwieje wszelkie wątpliwości:

 • I grupa - 520 EUR

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,

Kraje partnerskie z regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo

 • II grupa - 500 EUR

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy,

Kraje partnerskie z regionu 5: Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino

 • III grupa - 450 EUR

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia , Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

75% całości otrzymujesz jednorazowo, jednym przelewem na konto walutowe. Kwota całości wypłaconego stypendium zależy od finalnej długości pobytu. Przy podpisywaniu umowy obliczamy kwotę do wypłaty wg dat zadeklarowanych w umowie, po powrocie i rozliczeniu się pozostałe do wypłaty 25% mogą zostać skorygowane, jeśli jeśli czas pobytu uległ zmianie. 

 

Ubezpieczenie na czas pobytu za granicą

Wszystkie osoby wyjeżdżające zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia ważnego przez cały okres pobytu w uczelni partnerskiej (w kraju mobilności):

 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), obejmującego co najmniej szkody poniesione przez stypendystę w miejscu odbywania studiów (do 250 tys. €);
 • zalecane przez Uczelnię: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w miejscu odbywania studiów, obejmującego szkody spowodowane przez stypendystę w miejscu odbywania studiów;
 • oraz obowiązkowego ubezpieczenia medycznego - zdrowotnego, jak ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wydanie karty jest darmowe, jeśli posiadasz ubezpieczenie zdrowotne (będąc studentem odgórnie je masz, więc spokojnie) a zapewnia możliwość skorzystania, również bezpłatnie, z publicznej opieki zdrowotnej w każdym kraju Unii Europejskiej. 

Dodatkowe, prywatne ubezpieczenie medyczne jest zalecane stypendystom jako przydatne w przypadku wymaganych interwencji medycznych lub w przypadku konieczności powrotu do Polski z powodów zdrowotnych. 


Karta EKUZ - Krok po Kroku 

Konto bankowe dla waluty €

Żeby podpisać umowę finansową, każdy stypendysta Erasmus+ powinien złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej formularz danych bankowych z informacją o walutowym koncie bankowym (waluta konta: EUR), na które będzie przelewane stypendium programu. Konto walutowe musisz posiadać, żeby otrzymać dofinansowanie, czyli przelew w euro.

Serwis "Odyseusz" i wizy

Zalecamy również wszystkim stypendystom zarejestrowanie się przed podróżą w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

 

Jeśli wybierasz się na studia Erasmus+ do Turcji, będziesz musiał_ postarać się o wizę dla studentów. Informacje na temat wiz do Turcji znajdziesz pod tym linkiem. Tu trzeba także mieć ubezpieczenie prywatne, ponieważ w Turcji EKUZ nie obowiązuje.

Online Linguistic Support

Online Linguistic Support jest narzędziem Komisji Europejskiej, mającym na celu badanie poziomu przyrostu kompetencji językowych Uczestników Programu oraz rozwijanie tych kompetencji poprzez oferowane kursy językowe. Kliknij i sprawdź, jakich języków będziesz mogła/mógł bezpłatnie uczyć się w ramach platformy OLS jako Stypendysta Erasmus+.

 

Każdy student wyjeżdżający za granicę w celu realizacji części studiów lub praktyki zawodowej zobowiązany jest do przystąpienia do testu z jednego, wybranego języka obcego. Jako student, przystępujesz do testów z języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej lub z języka urzędowego kraju przyjmującego. Wynikiem testów jest określenie poziomu (A1-C2) w łącznej ocenie 5 badanych komponentów: gramatyka, słownictwo, czytanie, słuchanie, kluczowe zwroty komunikacyjne.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na: https://erasmusplusols.eu/pl/.

Rozliczenie studiów zagranicznych i całej mobilności

W ciągu 14 dni od uzgodnionej daty powrotu, stypendysta programu Erasmus+ winien złożyć w następujące dokumenty:

 • oryginał Learning Agreement for Studies wraz z przyjętymi zmianami (dotyczy papierowej wersji dokumentu);

 • oryginał Transcript of Records/After the Mobility – wykaz wszystkich uzyskanych ocen i zaliczeń, wraz z ECTS;

 • oryginał Erasmus+ Confirmation Letter z uczelni zagranicznej – dokument zawierający dokładne daty przyjazdu i wyjazdu z uczelni zagranicznej;

 • Kopię Konwersji Przedmiotów - dokument przygotowywany przez wydział macierzysty Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW na podstawie dostarczonego przez studenta wykazu wszystkich uzyskanych ocen i zaliczeń.

 • pamiętaj wypełnieniu ankiety powyjazdowej, do której link otrzymasz na maila

Te terminy i dokumenty też warto potraktować poważnie, bo jest to jeden z ostatnich elementów, które finalizują cały proces i uprawniają Cię do odbioru reszty dofinansowania.