Dolnośląska Szkoła Wyższa ma podpisanych 100 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy, a także spoza niej. Dzięki temu możesz wyjechać na studia do takich krajów jak np. Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, czy Włochy.


Wymianę studentów mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmus+, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu. Pamiętaj, że wyjechać możesz jedynie do tych państw, które uczestniczą w programie. W Erasmus+ KA103 biorą udział: kraje członkowskie UE, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia oraz Turcja, Serbia, czy Macedonia Północna.

Erasmus+

Zobacz listę uczelni, z którymi DSW ma podpisane umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+ KA103 i KA107:

 

Austria

Belgia

 

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Litwa

Niemcy

Norwegia

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Tajwan

Turcja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy