Płatności za studia

Czy w trakcie semestru za granicą w ramach programu Erasmus+ płacę czesne? 

  • Tak, nadal jesteś studentem Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, natomiast uczelnia zagraniczna nie pobiera żadnych opłat za studiowanie.

 

Czy za studia na zagranicznej uczelni również muszę płacić?

 

  • Nie, uczelnia goszcząca nie pobiera opłat za studia

 

Czy udział w programie Erasmus+ jest dodatkowo płatny?

  • Nie, nie ponosisz dodatkowych opłat

 

Jakiej wysokości stypendium przyznawane jest uczestnikom programu Erasmus+?

  • Wysokość stypendium zależy od państwa, do którego wyjeżdżasz na studia. Aktualne stawki znajdziesz TUTAJ

Czas wyjazdu

Na jak długo mogę wyjechać?

  • Każdy student studiów licencjackich (I stopień) i magisterskich (II stopień) może wyjechać na 12 miesięcy. Jeśli studiujesz na studiach jednolitych magisterskich możesz wyjechać aż na 24 miesiące. Na miesiące mobilności sumują się pobyty w ramach studiów i praktyk. Na przykład, jeśli spędziłeś sześć miesięcy na studiach to masz do dyspozycji kolejne sześć na wyjazdy w ramach praktyk.

Uczelnie partnerskie

Dokąd mogę wyjechać?