19 listopada 2013 r. Parlament Europejski podjął decyzję ustanawiającą program Erasmus+, nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Erasmus+ zastąpił siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wejdą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa otrzymała Kartę ECHE, która jest ważna do końca trwania programu Erasmus+, tj. do roku 2020. Tym samym uczelnia została uprawniona do wszelkich działań w ramach programu. Dzięki temu studenci, absolwenci, doktoranci i pracownicy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej korzystają z edukacyjnych z wyjazdów zagranicznych i rozwijają umiejętności w ramach studiów czy praktyk.  
Erasmus Policy Statement Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Dlaczego Erasmus+

Celem programu Erasmus+ jest to, by ponad 4 miliony młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobyło nowe doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat, a także realizując staże i praktyki zawodowe za granicą.
Dla DSW obszar zagranicznego rozwoju studentów i pracowników był zawsze bardzo ważny. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w tym, że:

  • od wielu lat nasi studenci wyjeżdżają na studia i praktyki zagraniczne  w ramach europejskich programów wymian i programów edukacyjnych UE
  • współpracujemy z licznymi zagranicznymi uczelniami partnerskimi na świecie, w zakresie wdrażania nowatorskich rozwiązań nauczania, stosowanych w najbardziej prestiżowych uczelniach na świecie
  • wykładowcy i doktoranci DSW uczestniczą w wielu międzynarodowych projektach, poznając od podszewki metodykę pracy u naszych zagranicznych partnerów
  • wielu studentów DSW sprawdza w praktyce, w środowisku międzynarodowym, zdobyte to studiach umiejętności, realizuje staże i praktyki w wielu miejscach na świecie, w firmach reprezentujących różne branże
  • następuje międzynarodowa wymiana, rozwija się współpraca w obrębie edukacji i budowanie potencjału DSW oraz rozwój sektora szkolnictwa wyższego i młodzieżowego na całym świecie
  • intensywnie rozwijamy znajomość języków obcych u naszych studentów i kadry, która miała okazję uczestniczyć we wszelkich formach wymian realizowanych proponowanych w ramach programu Erasmus+.

Erasmus+ dla pracowników DSW

W ramach programu Erasmus+ (Akcja 1: Mobilność Edukacyjna) nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, mogą skorzystać z wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w krajach programu. Program Erasmus+ umożliwia również kierunek odwrotny, a więc wizyty specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celach szkoleniowych, a także naukowców z uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dla studentów i doktorantów DSW. Dzięki temu następuje w DSW umiędzynarodowienie procesów kształcenia.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Dolnośląskiej Szkole Wyższej mogą realizować wyjazdy do instytucji europejskich w krajach programu w celu realizacji szkoleń, podnoszących kompetencje zawodowe i dydaktyczne i rozwijających umiejętności językowe.


Szczegółowe informacje na temat tych możliwości oraz wszelkie dokumenty, niezbędne w procedurze rekrutacyjnej znajdują się w Intranecie pracowniczym oraz w Biurze ds. Międzynarodowej Wymiany Akademickiej.

Skontaktuj się z nami

Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej

ul. Wagonowa 1

Tel.: +48 71 373 57 75

E-mail: erasmus@dsw.edu.pl

Dyrektor Biura i Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
mgr Jadwiga Dobrowolska - Dyrcz
ul. Wagonowa 1, pokój 3
tel. +48 71 373-57-75
e-mail: jaga.dobrowolska@dsw.edu.pl