Nasza uczelnia to jeden z najważniejszych ośrodków akademickich we Wrocławiu i w całym regionie Dolnego Śląska. Od 18 lat zajmujemy najlepsze miejsca wśród uczelni niepublicznych. W rankingu „Perspektyw” z 2022 r. – jesteśmy numerem 1 na Dolnym Śląsku!


Nasze autorskie, innowacyjne programy kształcenia, szczególnie te z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zdobyły ogólnopolskie uznanie i były wielokrotnie nagradzane, m.in. w konkursach ministerstwa nauki i szkolnictwa Wyższego oraz zagranicznej instytucji Forum on Education Abroad. Nagroda honoruje nauczycieli akademickich, którzy przygotowują i wdrażają innowacyjne programy kształcenia. Jest to jedyna nagroda wręczana jednostkom lub grupom za jakość w projektowaniu kursów w edukacji międzynarodowej, prowadzonej poza granicami USA.

 

Jesteśmy wśród najlepszych

  • Wspólnie otrzymaliśmy ponad 50 nagród i odznaczeń, w  tym ponad 20 przyznanych przez organy państwowe. 
  • W konkursie „Eduinspirtaor (edycja 2018) Dyrektor Biura ds. Międzynarodowej Wymiany Akademickiej Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Szkolnictwo Wyższe”.
  • Rok 2019 był dla naszych pracowników naukowych także obfitujący w nagrody. Dr Barbara Muszyńska otrzymała nagrodę MNiSW za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku
  • Dr Marcin Starnawski otrzymał nagrodę Łódzkiego Towarzystwa Nukowego za najlepszą rozprawę z pedagogiki społecznej.
  • W 2019 roku trakcie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz odebrał nagrodę za osiągniecia naukowe zakresie geopolityki.

Ocena Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN)

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), w ramach oceny działalności naukowej, przyznał naszej uczelni kategorię B. Oznacza to, że mamy prawo prowadzić studia przygotowujące do zawodu nauczyciela. Studia nauczycielskie prowadzimy na kierunkach: pedagogika oraz pedagogika specjalna, oraz na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, w ramach którego przygotowujemy do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej). 

Wzięliśmy udział w ponad 60 projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych

Wzięliśmy udział w ponad 60 projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, w tym 14 międzynarodowych, ze środków m.in. narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programów Unii Europejskiej, na łączną kwotę dofinansowania blisko 45 mln złotych. 

Konferencje naukowe

W ciągu ostatnich lat udało nam się zrealizować prawie 180 konferencji naukowych, w tym 48 o randze międzynarodowej i 122 o zasięgu ogólnopolskim oraz 233 seminaria naukowe, z czego 151 to spotkania organizowane cyklicznie. Zorganizowaliśmy również  ponad 30 edycji Międzynarodowych Szkół Letnich we współpracy z europejskimi i amerykańskimi uczelniami i niezmiennie mamy apetyt na więcej!

Kształcenie akredytowane przez amerykańskie instytucje

Mamy międzynarodowe programy kształcenia akredytowane przez amerykańskie instytucje, których łączna liczba uczestników z całego świata przekracza 1000 osób.

Wysokie zaufanie

Uniwersytet Syracuse zaufał nam i każdego roku przysyła do Wrocławia studentów, którzy uczestniczą w prestiżowym, interdyscyplinarnym programie międzynarodowych studiów Exploring Central Europe: History, Memory and Identity Across Borders.

Uniwersytet Dolnośląski DSW konsekwentnie kreuje i doskonali przestrzeń rozwoju dla swoich studentów i absolwentów. Nasze kierunki  i specjalności, dają praktyczne umiejętności i kwalifikacje pożądane  przez rynek pracy. Współpracujemy z firmami i instytucjami związanymi  z obszarami prowadzonego przez nas kształcenia. Studenci odbywają  atrakcyjne praktyki, w których realizacji wspierani są przez Biuro Karier i Praktyk. Przez cały okres studiów tworzymy studentom możliwości uzyskiwania dodatkowych kompetencji, uprawnień i certyfikatów. Studia to niepowtarzalny czas rozwoju osobowości, dlatego zapewniamy okazje do spotkań i dyskusji z ekspertami, uczymy łączyć pasje z celami, budujemy relacje i nieustannie inspirujemy do rozwoju własnych możliwości. 

Magdalena Nowak

Zastępca Kanclerza ds. zarządzania dydaktyką

Studia podyplomowe to wyjątkowo praktyczny produkt dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje i dążących do specjalizacji w danej dziedzinie.  Pozwalają w stosunkowo krótkim czasie poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności  w bardzo konkretnych obszarach, co pozwala szybko dostosować się do rynku pracy. Na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW na bieżąco monitorujemy rynek pracy i stale poszerzamy naszą ofertę o najbardziej potrzebne kierunki. Dbamy o to, aby każdy z nich obejmował najbardziej przydatny, aktualny i dostosowany do rynku zakres materiału. Zapewniamy wysoką jakość kształcenia, również dzięki współpracy z przedsiębiorstwami oraz instytucjami z kraju i zagranicy. Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów-praktyków, posiadających szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w swojej dziedzinie. To wszystko sprawia, że uczestnik studiów w szybkim tempie jest wyposażony w potrzebne na rynku kompetencje, które może z powodzeniem wykorzystać w praktyce. Wiele realizowanych przez nas kierunków studiów podyplomowych umożliwia także uzyskanie dodatkowych certyfikatów lub uprawnień, a dzięki szerokiej ofercie tematycznej, każdy może znaleźć produkt odpowiadający swoim potrzebom.

Piotr Wójcik

dyrektor Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń