Nasza uczelnia to jeden z najważniejszych ośrodków akademickich we Wrocławiu i w całym regionie Dolnego Śląska. Od 16 lat zajmujemy najlepsze miejsca wśród uczelni niepublicznych. W rankingu „Perspektyw” z 2021 r. – jesteśmy numerem 1 na Dolnym Śląsku!


Nasze autorskie, innowacyjne programy kształcenia, szczególnie te z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zdobyły ogólnopolskie uznanie i były wielokrotnie nagradzane, m.in. w konkursach ministerstwa nauki i szkolnictwa Wyższego oraz zagranicznej instytucji Forum on Education Abroad. Nagroda honoruje nauczycieli akademickich, którzy przygotowują i wdrażają innowacyjne programy kształcenia. Jest to jedyna nagroda wręczana jednostkom lub grupom za jakość w projektowaniu kursów w edukacji międzynarodowej, prowadzonej poza granicami USA.

 

Osiągnęliśmy jeszcze więcej

  • Wspólnie otrzymaliśmy ponad 50 nagród i odznaczeń, w  tym ponad 20 przyznanych przez organy państwowe.
  • W konkursie „Eduinspirtaor (edycja 2018) Dyrektor Biura ds. Międzynarodowej Wymiany Akademickiej Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Szkolnictwo Wyższe”.
  • Rok 2019 był dla naszych pracowników naukowych także obfitujący w nagrody. Dr Barbara Muszyńska otrzymała nagrodę MNiSW za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.
  • Dr Marcin Starnawski otrzymał nagrodę Łódzkiego Towarzystwa Nukowego za najlepszą rozprawę z pedagogiki społecznej.
  • W 2019 roku trakcie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz odebrał nagrodę za osiągniecia naukowe zakresie geopolityki.

  • Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), w ramach oceny działalności naukowej, przyznał naszej uczelni kategorię B. Oznacza to, że mamy prawo prowadzić studia przygotowujące do zawodu nauczyciela. Studia nauczycielskie prowadzimy na kierunkach: pedagogika oraz pedagogika specjalna, oraz na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, w ramach którego przygotowujemy do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej).

  • Wzięliśmy udział w ponad 60 projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, w tym 14 międzynarodowych, ze środków m.in. narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programów Unii Europejskiej, na łączną kwotę dofinansowania blisko 45 mln złotych.

  • W ciągu ostatnich lat udało nam się zrealizować prawie 180 konferencji naukowych, w tym 48 o randze międzynarodowej i 122 o zasięgu ogólnopolskim oraz 233 seminaria naukowe, z czego 151 to spotkania organizowane cyklicznie. Zorganizowaliśmy również  ponad 30 edycji Międzynarodowych Szkół Letnich we współpracy z europejskimi i amerykańskimi uczelniami i niezmiennie mamy apetyt na więcej!

  • Mamy międzynarodowe programy kształcenia akredytowane przez amerykańskie instytucje, których łączna liczba uczestników z całego świata przekracza 1000 osób.

  • Uniwersytet Syracuse zaufał nam i każdego roku przysyła do Wrocławia studentów, którzy uczestniczą w prestiżowym, interdyscyplinarnym programie międzynarodowych studiów Exploring Central Europe: History, Memory and Identity Across Borders.