dr hab. Helena Wyligała

Dr hab. w zakresie nauk o polityce i administracji (2020), profesor Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Jej zainteresowania badawcze dotyczą roli ochrony środowiska i kwestii zmian klimatu w procesie kształtowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa, w tym kontekście także adaptacji do zmian klimatu. Drugim obszarem badawczym jest problematyka zarządzania migracjami zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą także zagadnień społecznej odpowiedzialności, ekologizacji i cyfryzacji polityk publicznych na poziomie europejskim, państwowym i samorządowym. Redaktorka naczelna „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. Ostatnio wydała monografię „Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa” (Difin 2021, wraz z prof. P. Danilukiem). Prowadzi zajęcia na kierunku Administracja oraz Bezpieczeństwo.