Uniwersytet Dolnośląski DSW wspiera swoich studentów i pracowników również w zakresie studiowania  i pracy za granicą.


W ramach projektów wymian studenckich i pracowniczych programu Unii Europejskiej Erasmus+ współpracujemy z ponad 100 prestiżowymi ośrodkami akademickimi, a także z wieloma instytucjami biznesowymi, znajdującymi się w 24 państwach unii europejskiej, a także w Norwegii, Turcji, Islandii, Macedonii Północnej i Serbii.


W ramach programu studenci Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW z sukcesem realizują na uczelniach europejskich programy studiów zagranicznych, mają też możliwość nabycia kompetencji zawodowych w międzynarodowym otoczeniu, odbywając praktyki w europejskich przedsiębiorstwach.

 

Nasze partnerskie uczelnie to m.in.:

 • Freie Universität Berlin
 • University of Tartu, University of Bergen
 • Universidad de Sevilla
 • University of Zagreb
 • Masaryk University
 • Roskilde University
 • University of Utrecht
 • Universita Degli Studi di Genova
 • Technische universität Dresden
 • University of Antwerp.

 

Co roku zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne studentów wszystkich poziomów i typów studiów, a także absolwentów naszej uczelni. Program Erasmus+ umożliwia bowiem również realizację zawodowych praktyk absolwenckich. Do tej pory udział w programie wzięło blisko 300 studentów i absolwentów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW i była to dla nich przygoda życia.

Międzynarodowe możliwości w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW

Studia i praktyki za granicą - masz możliwość skorzystania z programów zagranicznych takich, jak Erasmus+ czy studiów w USA.


Studia w języku angielskim - Uniwersytet Dolnośląski DSW oferuje różnorodne programy akademickie na trzech poziomach studiów wyższych – studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Wszystkie programy są prowadzone w języku angielskim i trwają od 1 miesiąca do 3 lat. Studenci Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW mogą uczestniczyć w programach organizowanych wspólnie z uczelniami amerykańskimi.


Wspólne programy studiów z uczelniami amerykańskimi - Experiencing the New Europe/Urban Revitalization: The Transformation of Central Europe Today,  Democracy & Diversity oraz  English Language Practicum

 

Dokładnych informacji na temat możliwości uzyskania stypendiów oferowanych przez program Erasmus+ na studia i praktyki zagraniczne oraz innych form wsparcia dotyczącego współpracy międzynarodowej udzielą Ci pracownicy Biura.

 

Czym jeszcze zajmuje się Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej?

 • Organizujemy wymiany studentów i pracowników w ramach projektu DAAD Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej.
 • Przygotowujemy indywidualne staże i praktyki zagraniczne dla studentów w USA.
 • Organizujemy mobilność europejską studentów, w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 • Przygotowujemy studentom dostęp do udziału w międzynarodowych szkołach letnich i kursach językowych. Zapewniamy całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW – studentom i pracownikom, dostęp do różnych form kształcenia i rozwoju w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej, poprzez dostęp do szkół letnich, kursów językowych, konferencji naukowych, szkoleń branżowych, wymian akademickich i wielu innych możliwości.
 • Koordynujemy międzynarodowe projekty studenckie.
 • Zapewniamy uczelni miejsce w europejskich sieciach współpracy i dbamy o umiędzynarodowienie toku studiów.