Wygodne zapisy na studia - krok po kroku

Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji. 

Sprawdź nową możliwość przejścia procesu rekrutacji z Kontem Kandydata. Zaprojektowaliśmy je tak, by maksymalnie ułatwić Ci zostanie studentem Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.  

 

Co zyskujesz, zakładając konto: 

 • cały proces rekrutacji przejdziesz online 
 • dostarczysz dokumenty, podpiszesz umowę i dokonasz płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu 
 • sprawdzisz status swoich rekrutacji i dokumentów oraz historię zapisów 
 • w każdej chwili dokończysz przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.  

Rekrutacja z Kontem Kandydata

Krok 1

Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję Załóż kontow prawym, górnym rogu. 


Dodatkowe wymogi dla wybranych kierunkach:

 • Kierunek informatyka, logistyka, geodezja i kartografia studia inżynierskie będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, co najmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. Na studia kwalifikują się ponadto laureaci i finaliści olimpiady matematycznej i konkursów przedmiotowych z matematyki.

  Nie martw się! Jeżeli nie uzyskałeś wymaganego progu procentowego z egzaminu maturalnego z  matematyki zostaniesz skierowany na dodatkowe fakultet z matematyki dedykowane dla studentów pierwszego roku studiów inżynierskich. Szczegółowe informacje zamieszczone są w zasadach rekrutacji.
 • Kosmetologia oraz Dietetyka z promocją zdrowia każdy z kandydatów na studia w trakcie rekrutacji otrzyma skierowanie na obowiązkowe badania lekarskie.
Krok 2

Zaloguj się do swojego konto kandydata, w którym będziesz mógł wypełnić zapis na studia. Znajdziesz tu również listę wszystkich niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by spełnić wymogi rekrutacyjne i zostać studentem Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. 


Jeżeli jesteś naszym studentem lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem i hasłem, którego używasz w USOSie.

W trakcie zapisów należy zadeklarować poziom znajomości języka obcego (angielski, niemiecki) - jeśli nie wiesz jak poziom zaawansowania wybrać, zapraszamy do przejścia testu językowego dzięki któremu będzie Ci łatwiej:
- język angielski - test 
- język niemiecki - test

Po zapisie online wgraj na konto:

 • Świadectwo dojrzałości (z wynikami matury) - oryginał lub odpis do wglądu w Biurze Rekrutacji
 • 1 kolorowe zdjęcie - zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego/paszportu, szczegółowe informacje po linkiem  
   

Jesteś tegorocznym maturzystą i chcesz skorzystać z wcześniejszej promocji, a nie masz jeszcze świadectwa dojrzałości?  Spokojnie, załóż konto, wypełnij formularz rejestracyjny i dostarcz te dokumenty, do których masz dostęp już teraz. Na świadectwo zaczekamy. 


 

Jeśli posiadasz dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych wydany za granicą, pamiętaj dodatkowo skompletować:

 • dokument stanowiący podstawę przyjęcia na studia w Polsce wraz z dodatkiem/suplementem – zalegalizowane lub zaopatrzone w klauzulę apostille, (oryginał do wglądu)
 • tłumaczenie powyższych dokumentów na język polski, sporządzonych lub poświadczonych przez tłumacza przysięgłego. Lista tłumaczy przysięgłych https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-tlumacza-przysieglego,

Cudzoziemcy zobowiązani są złożyć poza powyżej wymienionymi dokumentami:

 • dokument stanowiący podstawę przyjęcia na studia w Polsce wraz z dodatkiem/suplementem – zalegalizowane lub zaopatrzone w klauzulę apostille, (oryginał do wglądu) albo odpis tego dokumentu, którego zgodność z oryginałem została poświadczona zgodnie z przepisami polskimi,
 • dokument poświadczający znajomość języka, w którym prowadzone są studia (oryginały do wglądu) lub oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia,
 • w przypadku osób niepełnoletnich: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – wyrażenie zgody na podjęcie studiów na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu  i podpisanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych,
 • do wglądu Kartę Polaka, Kartę pobytu, wizę, dokument o polskim pochodzeniu - jeśli Kandydat posiada,
 • dowód wniesienia opłaty adaptacyjnej (jeśli obowiązuje) zgodnie z Regulaminem Opłat,
 • do wglądu paszport/dowód osobisty, strona ze zdjęciem; w przypadku podwójnego obywatelstwa i dwóch paszportów prosimy o wybranie i posługiwanie się jednym.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość wymagania od Cudzoziemców poniższych dokumentów:

 • tłumaczenia przysięgłego lub tłumaczenia dokonanego przez inny podmiot właściwy do sporządzania lub poświadczania tłumaczeń na j. polski zgodnie z polskimi przepisami prawa, dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia na studia wraz z dodatkiem/suplementem – zalegalizowanych lub zaopatrzonych w klauzulę apostille (oryginał do wglądu). Lista tłumaczy przysięgłych 
 • decyzja administracyjna Kuratora Oświaty potwierdzająca uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia - jeśli uczelnia będzie wymagała przy przyjęciu na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie.
Krok 3

Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rejestracyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Tylko dzięki Kontu Kandydata możesz to wszystko zrobić bez wychodzenia z domu, online! 


Pamiętaj, że będziesz mógł być przyjęty na wybrany kierunek, o ile okażesz oryginały wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji. Od momentu zapisu online na studia masz na to 7 dni kalendarzowych. Dokumenty możesz nam dostarczyć:

 • przychodząc osobiście do Biura Rekrutacji;
 • korzystając z wrzutni na dokumenty rekrutacyjne (budynek przy ul. Strzegomskiej 55 (hol główny);
 • wysyłając je do nas pocztą tradycyjną.

 


 

 

Krok 4

Po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekażemy Ci informację o przyjęciu na studia. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy Cię o tym na bieżąco informować.

 

Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym!To już! Jesteś studentem Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW!

 

Teraz możesz:

 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu (informacja z końcem września)
 • przed pierwszymi zajęciami otrzymasz niezbędny dostęp do systemu USOS Web, gdzie będziesz mieć szczegółowe informacje dotyczące płatności (numer konta). Informacja jest przesyłana w postaci wiadomości e-mail
 • legitymacja zostanie Ci przekazana po 1 października - pamiętaj o dokonaniu płatności.

Rekrutacja bez zakładania konta

Krok 1

Wybierz studia

 • Spośród kierunków studiów licencjackich i inżynierskich wybierz jeden dla siebie - lista kierunków.
 • Wypełnij formularz na stronie www. Po zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione dokumenty. Bądź spokojny, nasz system poprowadzi Cię przez proces zapisu oraz przypomni o dodatkowych, wymaganych dokumentach, które powinieneś jeszcze zgromadzić.
 • W trakcie zapisów należy zadeklarować poziom znajomości języka obcego (angielski, niemiecki) - jeśli nie wiesz jak poziom zaawansowania wybrać, zapraszamy do przejścia testu językowego dzięki któremu będzie Ci łatwiej:
  - język angielski - test 
  - język niemiecki - test
 • Pamiętaj, że będziesz mógł być przyjęty na wybrany kierunek, o ile okażesz oryginały wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji . Od momentu zapisu online na studia masz na to 7 dni kalendarzowych. Dokumenty możesz nam dostarczyć:
  • przychodząc osobiście do Biura Rekrutacji;
  • korzystając z wrzutni na dokumenty rekrutacyjne (budynek przy ul. Strzegomskiej 55 (hol główny);
  • wysyłając je do nas pocztą tradycyjną.


Dodatkowe wymogi dla wybranych kierunkach:

 • geodezja i kartografia, informatyka, logistyka studia inżynierskie będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, co najmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. Na studia kwalifikują się ponadto laureaci i finaliści olimpiady matematycznej i konkursów przedmiotowych z matematyki.

  Nie martw się! Jeżeli nie uzyskałeś wymaganego progu procentowego z egzaminu maturalnego z  matematyki zostaniesz skierowany na dodatkowe fakultet z matematyki dedykowane dla studentów pierwszego roku studiów inżynierskich. Szczegółowe informacje zamieszczone są w zasadach rekrutacji.
 • Kosmetologia oraz Dietetyka z promocją zdrowia każdy z kandydatów na studia w trakcie rekrutacji otrzyma skierowanie na obowiązkowe badania lekarskie.
Krok 2

Aby zostać studentem Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW powinieneś skompletować i dostarczyć nam w ciągu 7 dni kalendarzowych poniżej wymienione dokumenty. 

 

Lista wymaganych dokumentów:

 • kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia (dokument generuje system zapisów online, dostaniesz go w e-mailu)
 • umowa edukacyjna (w 2 egzemplarzach, parafowana na każdej stronie, dostaniesz ją na swoją skrzynkę mailową, po tym jak zapiszesz się online)
 • ślubowanie (uzupełnione generuje system zapisów online)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (czyli świadectwa maturalnego -  z wynikami egzaminów maturalnych) – oryginał lub odpis do wglądu - jeśli jesteś tegorocznym maturzystą i nie masz jeszcze świadectwa, dostarczysz je w późniejszym terminie, a teraz dostarcz nam pozostałe dokumenty
 • 1 kolorowe zdjęcie (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego, zrobione na wprost, wymiary: 35 x 45 mm) 
 • w przypadku zmiany imienia lub nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji – do wglądu dowód osobisty, akt małżeństwa, decyzję administracyjną o zmianie imienia lub nazwiska albo orzeczenie sądu.
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej, którą można uiścić przelewem na konto numer 05 1050 1520 1000 0090 3195 9118 lub dla przelewów zagranicznych na konto numer 80 1050 1520 1000 0090 3195 9126 (SWIFT): INGBPLPW (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: Imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia.

Jeśli posiadasz dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych wydany przez zagraniczną uczelnię, pamiętaj dodatkowo skompletować:

 • kserokopię dokumentu stanowiącego podstawę przyjęcia na studia w Polsce wraz z dodatkiem/suplementem – zalegalizowane lub zaopatrzone w klauzulę apostille, (oryginał do wglądu)
 • kserokopię tłumaczenia powyższych dokumentów na język polski, sporządzonych lub poświadczonych przez tłumacza przysięgłego.
  Lista tłumaczy przysięgłych https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-tlumacza-przysieglego,

 

Przydatne dokumenty:

Dodatkowe dokumenty:

Krok 3

W ciągu 7 dni od daty zapisu na studia dostarcz do nas komplet dokumentów. Aby proces rekrutacji na studia nie sprawił Ci kłopotu, możesz to zrobić na kilka sposobów: przychodząc osobiście, korzystając z wrzutni na dokumenty, wysyłając je do nas pocztą tradycyjną.


Jesteś tegorocznym maturzystą i nie masz jeszcze świadectwa maturalnego? Nic nie szkodzi, przekaż nam dokumenty rekrutacyjne. Świadectwo maturalne doślesz lub dostarczysz po tym, jak ten ważny egzamin będzie już za Tobą.

 

Biuro Rekrutacji, po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekaże Ci podpisaną przez nas umowę oraz informacje na temat dostępu do harmonogramu zjazdów, planu zajęć oraz możliwym odbiorze legitymacji studenckiej. 


Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym!

 

Krok 4

To już! Jesteś studentem DSW!

 

Teraz możesz:

 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu (informacja z końcem września)
 • przed pierwszymi zajęciami otrzymasz niezbędny dostęp do systemu USOS Web, gdzie będziesz mieć szczegółowe informacje dotyczące płatności (numer konta). Informacja jest przesyłana w postaci wiadomości e-mail
 • legitymacja zostanie Ci przekazana po 1 października - pamiętaj o dokonaniu płatności.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rekrutacji - Studia Wyższe

Uwaga! W dniu 15-16.07.2024 Biuro Rekrutacji jest czynne o wydłużonych godzinach 8:30-18:00.

- pok. nr 14 - parter

Infolinia rekrutacyjna: 71 757 28 63

Tel.: 539 670 452; 539 670 477;

E-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 09:00 - 16:00
wtorek: 08:30 - 16:00
środa: 08:30 - 18:00
czwartek: 08:30 - 16:00
piątek: 08:30 - 16:00
sobota: 10:00 - 14:00

Faktura

Zamówienie na fakturę można przesłać:

 • pisemnie na adres: Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
  ul. Strzegomska 55
  53-611 Wrocław
  z dopiskiem: Dział Obsługi Finansowej Studentów
 • emailem: dziekanat platnosci@dsw.edu.pl
 • Jeśli składasz dokumenty na studia możesz dołączyć zamówienie na fakturę do aplikacji składanej w Biurze Rekrutacji

 

Pobierz zamówienie na fakturę: