Zostań studentem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej!

Sytuacja, w której znaleźliśmy się w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jest dla nas wszystkich czymś nowym. Pamiętaj jednak, że nie musisz rezygnować, czy odkładać na później decyzji o studiowaniu  –  zapisz się na studia już dziś.

 

Najważniejsze jest dla nas wspólne bezpieczeństwo, dlatego prosimy, abyście podczas wizyty w Biurze Rekrutacji, przestrzegali określonych zasad, które dotyczą m.in.:

 • dezynfekcji rąk,
 • noszenia maseczek
 • zachowania bezpiecznego dystansu.

Na miejscu znajdziecie instrukcje, które dokładnie określają, jak zachować się, by wizyta w Biurze Rekrutacji przebiegała bezpiecznie dla zdrowia. 
 


Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej i odebraniu świadectwa maturalnego. O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji. Pamiętaj, że miejsce na studiach możesz zarezerwować wcześniej, zapisując się online.

 

Zapoznaj się także z Informatorem studiów wyższych.

Rekrutacja krok po kroku

Chcąc ułatwić Ci zapisanie się na studia i wypełnienie dokumentów, uprościliśmy proces rekrutacji. Od teraz nie musisz wychodzić z domu, aby zapisać się na studia i skorzystać z aktualnej promocji. Dużą część rzeczy załatwisz online! Wystarczy, że masz telefon komórkowy lub komputer i dostęp do Internetu.

 

Krok 1

Wybierz studia

 • Spośród kierunków studiów licencjackich i inżynierskich wybierz jeden dla siebie - lista kierunków.
 • Wypełnij formularz na stronie www. Po zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione dokumenty. Bądź spokojny, nasz system poprowadzi Cię przez proces zapisu oraz przypomni o dodatkowych, wymaganych dokumentach, które powinieneś jeszcze zgromadzić.
 • Przy przyjmowaniu na studia decyduje też kolejność zgłoszeń.
 • Pamiętaj, że będziesz mógł być przyjęty na wybrany kierunek, jeżeli dostarczysz do Biura Rekrutacji komplet dokumentów. Od momentu zapisu online na studia masz na to 7 dni kalendarzowych. Dokumenty możesz nam dostarczyć:
  • przychodząc osobiście do Biura Rekrutacji
  • korzystając z wrzutni na dokumenty rekrutacyjne
  • wysyłając je do nas pocztą tradycyjną
 • Jeżeli miałeś kontakt z kimś chorym, albo masz objawy przeziębienia, wtedy poinformuj nas telefonicznie, na czacie dostępnym na naszej stronie www lub mailowo, że doniesiesz dokumenty później i zostań w domu. 

Dodatkowe wymogi dla wybranych kierunkach:

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będą przyjmowani absolwenci szkół średnich z uwzględnieniem pomyślnie zdanego egzaminu maturalnego, którzy spełnią dodatkowo przynajmniej jeden z podanych warunków:
  • zdawali język angielski lub niemiecki na maturze i uzyskali nie mniej niż 60% punktów na poziomie podstawowym, bądź 40% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym;
  • podsiadają certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (B1) lub wyższym;
  • w toku rekrutacji, przystąpili do testu kompetencji językowych i wykazali znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie min. średniozaawansowanym;
  • posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim lub niemieckim.
 • informatyka studia inżynierskie będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 70% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, co najmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. Na studia kwalifikują się ponadto laureaci i finaliści olimpiady matematycznej i konkursów przedmiotowych z matematyki.

  Nie martw się! Jeżeli nie uzyskałeś wymaganego progu procentowego z egzaminu maturalnego z  matematyki zostaniesz skierowany na dodatkowe repetytorium z matematyki dedykowane dla studentów pierwszego roku studiów inżynierskich.Szczegółowe informacje zamieszczone są w zasadach rekrutacji.
Krok 2

Aby zostać studentem DSW powinieneś skompletować i dostarczyć nam w ciągu 7 dni kalendarzowych poniżej wymienione dokumenty. 

 

 • kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia (dokument generuje system zapisów online, dostaniesz go w e-mailu)
 • umowa edukacyjna (w 2 egzemplarzach, parafowana na każdej stronie, dostaniesz ją na swoją skrzynkę mailową, po tym jak zapiszesz się online)
 • ślubowanie (uzupełnione generuje system zapisów online)
 •  kserokopia świadectwa dojrzałości (czyli świadectwa maturalnego -  z wynikami egzaminów maturalnych) – oryginał lub odpis do wglądu - jeśli jesteś tegorocznym maturzystą i nie masz jeszcze świadectwa, dostarczysz je w późniejszym terminie, a teraz dostarcz nam pozostałe dokumenty
 • 1 kolorowe zdjęcie (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego, zrobione na wprost, wymiary: 35 x 45 mm) w przypadku aplikacji na studia I, II studia lub jednolite. 
 • w przypadku zmiany imienia lub nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji – do wglądu dowód osobisty, akt małżeństwa, decyzję administracyjną o zmianie imienia lub nazwiska albo orzeczenie sądu.
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej, którą można uiścić przelewem na konto numer 05 1050 1520 1000 0090 3195 9118 lub dla przelewów zagranicznych na konto numer 80 1050 1520 1000 0090 3195 9126 (SWIFT): INGBPLPW (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: Imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia.

Jeśli posiadasz dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych wydany przez zagraniczną uczelnię, pamiętaj dodatkowo skompletować:

 • kserokopię dokumentu stanowiącego podstawę przyjęcia na studia w Polsce wraz z dodatkiem/suplementem – zalegalizowane lub zaopatrzone w klauzulę apostille, (oryginał do wglądu)
 • kserokopię tłumaczenia powyższych dokumentów na język polski, sporządzonych lub poświadczonych przez tłumacza przysięgłego.
  Lista tłumaczy przysięgłych https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-tlumacza-przysieglego,

 

Krok 3

W ciągu 7 dni od daty zapisu na studia dostarcz do nas komplet dokumentów. Aby proces rekrutacji na studia nie sprawił Ci kłopotu, możesz to zrobić na kilka sposobów: przychodząc osobiście, korzystając z wrzutni na dokumenty, wysyłając je do nas pocztą tradycyjną.


Jesteś tegorocznym maturzystą i nie masz jeszcze świadectwa maturalnego? Nic nie szkodzi, przekaż nam dokumenty rekrutacyjne. Świadectwo maturalne doślesz lub dostarczysz po tym, jak ten ważny egzamin będzie już za Tobą.

 

Biuro Rekrutacji, po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekaże Ci podpisaną przez nas umowę oraz informacje na temat dostępu do harmonogramu zjazdów, planu zajęć oraz możliwym odbiorze legitymacji studenckiej. 


Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym!

 

Krok 4

To już! Jesteś studentem DSW!

 

Teraz możesz:

Skontaktuj się z nami

Biuro Rekrutacji - Studia Wyższe

W dniu 2 listopada br Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Strzegomska 55 - pok. nr 14 - parter

Infolinia rekrutacyjna: 71 757 28 63

Tel.: 71 757 28 63; 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:30-16:00
wtorek: 08:30-16:00
środa: 08:30-18:00
czwartek: 08:30-16:00
piątek: 08:30-16:00

Zamówienie na fakturę można przesłać:

 • pisemnie na adres: Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu
  ul. Strzegomska 55
  53-611 Wrocław
  z dopiskiem: Dziekanat - Obsługa Finansowa
 • emailem: dziekanat platnosci@dsw.edu.pl
 • Jeśli składasz dokumenty na studia możesz dołączyć zamówienie na fakturę do aplikacji składanej w Biurze Rekrutacji

 

Pobierz zamówienie na fakturę: