Program studiów

 • Ekonomia
 • Organizacja i zarządzanie
 • Nauka o państwie i prawie
 • Komunikacja społeczna
 • Filozofia z elementami etyki


Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia

 

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Kultura pracy administracyjnej
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Prawo administracyjne
 • Finanse publiczne 
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Zarządzanie jakością w administracji
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • Prawo pracy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Postępowanie administracyjne
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Zamówienia publiczne
 • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • Legislacja administracyjna

 

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

 

 

 • Szkolenie wstępne z zakresu BHP
 • Ekonomia
 • Organizacja i zarządzanie
 • Nauka o państwie i prawie
 • Komunikacja społeczna
 • Filozofia z elementami etyki
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Kultura pracy administracyjnej
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Prawo administracyjne
 • Finanse publiczne
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Zarządzanie jakością w administracji
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • Prawo pracy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Postępowanie administracyjne
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Zamówienia publiczne
 • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • Legislacja administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne