Aktywny Samorząd Moduł II—PFRON

Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą starać się o dofinansowanie na kształcenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub MOPS. Warunkiem jest posiadanie orzeczenia w stopniu co najmniej umiarkowanym. Wniosek można złożyć w miejscu swojego stałego zamieszkania lub nauki. Istnieje też możliwość złożenia go przez Internet w systemie SOW (www.sow.pfron.org.pl). Jednak aby móc złożyć wniosek online, konieczne jest uzyskanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. W ramach Aktywnego Samorządu - Moduł II można wystąpić o:

• przyznanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia,

• przyznanie dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,

• uiszczenia opłaty za naukę (czesne).

Więcej informacji znajduje się na stronie PFRON: www.pfron.org.pl

 

Obóz integracyjno-szkoleniowy Dżamp

Wyjazdy „Dżamp” powstały jako inicjatywa Stowarzyszenia Na Rzecz Równego Dostępu Do Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”. W obozach „Dżamp” mogą brać udział studenci z orzeczoną niepełnosprawnością. W wyjątkowych przypadkach studenci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, wymagający stałej opieki, mogą uzyskać zgodę na wyjazd z asystentem. Obóz ma charakter szkoleniowo-integracyjny i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów.

Więcej informacji możecie znaleźć na stronie Stowarzyszenia www.dzamp.org

Uniwersytet Dolnośląski dofinansowuje wyjazdy na obóz Dżamp.

 

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”

Stowarzyszenie zajmuje się wyrównywaniem szans osób z niepełnosprawnością w zdobywaniu wykształcenia. Prowadzi kilka istotnych projektów przeznaczonych dla studentów z niepełnosprawnością.

Jednym z takich projektów jest Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego (CWEZ), w ramach którego organizowane są szkolenia, warsztaty o najróżniejszej tematyce, wyjścia kulturalne, zajęcia sportowe, spotkania integracyjne. Oprócz tego organizowane są także weekendowe wyjazdy integracyjno-szkoleniowe, które obejmują także noclegi w hotelu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wyżywienie oraz dojazd do hotelu z Wrocławia. Wszystkie zajęcia przygotowane są przez profesjonalistów, z pewnością będziecie z nich zadowoleni! Dodatkowo możecie otrzymać wsparcie od doradcy zawodowego, psychologa/coacha lub specjalisty społeczno-edukacyjnego.

Udział w projekcie jest darmowy, wystarczy chcieć!

 

 

Twoja Nowa Praca

Kolejnym ważnym projektem jest „Twoja Nowa Praca” – Program Absolwent. W ramach projektu otrzymacie:

• wsparcie doradcy zawodowego i psychologa,

szkolenia wyjazdowe w atrakcyjnym miejscu,

finansowanie wybranego szkolenia zawodowego lub językowego o wartości do 5 000 zł,

• Płatne staże 2 000 zł miesięcznie,

Dodatek motywacyjny 400-600 zł miesięcznie.

Aby wziąć udział w projekcie „Twoja Nowa Praca”, trzeba spełnić trzy warunki:

  1. posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
  2. być studentem ostatniego roku studiów I lub II stopnia, bądź ukończyć studia max 60 miesięcy wcześniej (5 lat),
  3. być z terenu całej Polski.

Udział w tym projekcie również jest darmowy!

Więcej informacji: www.tnm.org.pl/program-absolwent

Dziękujemy twórcom Poradnika dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami Politechniki Wrocławskiej za inspirację przy tworzeniu tej zakładki.