Polecane e-źródła dostępne w sieci


ebookpoint BIBLIO

 

Uniwersytet Dolnośląski DSW wykupił dostęp do e-booków i kursów. Z bazy mogą korzystać wszyscy nasi studenci i pracownicy, posiadający adresy mailowe z domeną uczelni @dsw.edu.pl lub @student.dsw.edu.pl.

Dla osób nie posiadających adresów służbowych mamy do zaproponowania PINY aktywujące konto ebookpoint BIBLIO, które należy odebrać z Biblioteki.

Dostęp do książek ze strony https://biblio.ebookpoint.pl/

można również pobrać aplikację mobilną na telefon, tablet lub czytnik  - https://ebookpoint.pl/aplikacje-ebookpoint.phtml

ebp

IBUK Libra

WEJŚCIE

 

Jest to internetowa czytelnia z dostępem do pełnych wersji książek oraz czasopism. Serwis należy do Wydawnictwa Naukowego PWN. W skład kolekcji wchodzą podręczniki akademickie, książki naukowe oraz czasopisma z różnych dziedzin wiedzy, publikowane przez wiodące wydawnictwa naukowe.

Pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, mogą korzystać z serwisu w domu, po wpisaniu PIN-u, który daje dostęp do pozycji wykupionych przez naszą Uczelnię. Wystarczy napisać do nas maila (na adres biblioteki@dsw.edu.pl), z prośbą o podanie PIN-u do tej platformy. W mailu prosimy podać nr karty bibliotecznej lub numer indeksu. *Aby móc skorzystać z PIN-u, najpierw należy założyć konto na platformie IBUK Libra.


ESREA book series

WEJŚCIE

 

Zachęcamy do korzystania z otwartego dostępu do wydawnictw BRILL/ESREA. W wielu z nich publikują nasi pracownicy, są to również teksty, których jakość gwarantuje BRILL, recenzenci i redaktorzy tomów.

Misją ESREA jest wspieranie postępu wysokiej jakości badań nad edukacją i uczeniem się dorosłych w Europie poprzez wspieranie takich działań jak:

- współpraca między naukowcami w kontekście europejskim rozumianym w najszerszych kategoriach geograficznych;

- rozwój badań i rozpowszechnianie wyników we wszystkich obszarach edukacji dorosłych i kształcenia ustawicznego;

- szkolenie początkujących naukowców i ustawiczny rozwój zawodowy naukowców;

- nawiązanie relacji  z innymi organizacjami europejskimi i odpowiednimi organizacjami krajowymi

esrea

EBSCO (EBSCOhost)

WEJŚCIE

 

Serwis EBSCO to pakiet pełnotekstowych oraz abstraktowych baz danych z różnych dziedzin wiedzy. Dostępny w Bibliotece oraz sieci lokalnej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Studenci oraz pracownicy Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW mają możliwość otrzymania hasła, które umożliwi korzystanie z serwisu z dowolnego komputera poza naszą siecią. Należy w tym celu napisać do biblioteki: biblioteka@dsw.edu.pl


SPRINGER Open

WEJŚCIE

 

Baza umożliwiająca dostęp do publikacji inżynieryjno-technicznych, zawiera pełne teksty artykułów z czasopism i książki, umożliwia też publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access)

Waszej uwadze polecamy Open Geospatial Data, Software and Standards, gdzie znajdziecie dane geoprzestrzenne, oprogramowanie i standardy.

 

Nowa pula programu na 2022 r. zostanie określona w trakcie negocjacji nowej umowy z wydawcą i zostanie uruchomiona po przyznaniu finansowania przez MEiN i podpisaniu nowej umowy, prawdopodobnie w marcu lub kwietniu 2022 r.

 

ICM - Wirtualna Biblioteka Nauki

WEJŚCIE 

W drugiej zakładce Bazy bibliograficzne w licencjach krajowych i narzędzia bibliometryczne znajdują się linki do baz: Scopus, Web of Science, SciVal, InCites.  Dostęp możliwy na terenie Uczelni/w sieci uczelnianej (na podstawie adresów IP przypisanych do naszej Uczelni).

 

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji.


DOAJ (Directory of Open Access Journals)

WEJŚCIE


Repozytorium dokumentów elektronicznych uczelni z całego świata. Zostało opracowane w ramach projektu OpenDOAR przez Uniwersytet w Nottingham (UK) oraz Uniwersytet w Lund (Szwecja).Wyniki wyszukiwania prezentowane są w postaci pełnych tekstów podręczników, prezentacji multimedialnych, notatek odręcznych, streszczeń artykułów czy jedynie rekordów egzemplarza.


JSTOR

WEJŚCIE


Biblioteka cyfrowa umożliwiająca dostęp do ponad 12 milionów artykułów w czasopismach naukowych i książek w 75 dyscyplinach. Część publikacji w otwartym dostępie.


ERIC (Education Resources Information Center)

WEJŚCIE


Tematyka: szkolnictwo, edukacja, nauki społeczne. Baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA Ponad 1,6 miliona opisów bibliograficznych; linki do blisko 750.000 pełnotekstowych dokumentów i archiwów od 1966 r., m.in.: Chronicle of Higher Education, Innovations in Education & Teaching International, School Planning & Management, British Journal of Educational Technology, Education Statistics Quaterly.


CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

WEJŚCIE


Ogromna baza czasopism, zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów ukazujących się czeskich, węgierskich, polskich i słowackich czasopismach naukowych. Wybrane czasopisma w otwartym dostępie jako pełnotekstowe pliki PDF.

Obejmuje następujące dziedziny: antropologia, archeologia, architektura, sztuka, literatura, ekonomia, edukacja, etnologia, historia, prawo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filozofia, nauki polityczne, psychologia, naukoznawstwo, socjologia, teologia.


Centrum Otwartej Nauki (CEON)

WEJŚCIE


Repozytorium CEON zawiera publikacje polskich naukowców: artykuły, doktoraty, książki, materiały konferencyjne, raporty oraz inne. Bazę administruje ICM UW.


Baza Nauki

WEJŚCIE


Baza Nauki Omega-PSIR jest narzędziem do gromadzenia informacji o dorobku naukowym Pracowników Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

 

Dostęp do bazy jest publiczny.

Zgodnie z Regulaminem wprowadzania dorobku naukowego do systemu Omega-PSIR (załącznik do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW nr 27/2022) pracownicy etatowi są zobowiązani do prowadzenia kont w Bazie Nauki.
Logowanie do profilu jest możliwe za pomocą danych do logowania do Intranetu.

 

więcej informacji: Baza Nauki Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław | DSW Wrocław


Directory of Open Access Books (DOAB)

WEJŚCIE


Serwis DOAB oferuje dostęp do pełnych książek naukowych z całego świata. Biuro zarządzające serwisem mieści się Lund University Libraries (Szwecja). Baza zawiera obecnie ponad 800 publikacji z różnych dziedzin wiedzy.


BazTech

WEJŚCIE

 

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Tematyka bazy obejmuje publikacje z zakresu nauk technicznych oraz, w wyborze, nauk ścisłych i ochrony środowiska


Open J-Gate

WEJŚCIE


Baza indeksuje informacje o czasopismach elektronicznych Open Access z całego świata. Aktualnie obejmuje ok. 7 tys. tytułów.

 


Biblioteka Nauki

WEJŚCIE


Serwis oferujący dostęp do współczesnych książek naukowych w postaci elektronicznej.

Biblioteka Nauki to serwis prowadzony przez zespół Platformy Otwartej Nauki działający w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Bibloteka Nauki LOGO

OAIster

WEJŚCIE


Katalog umożliwiający przeszukiwanie zawartości milionów publikacji zamieszczonych w repozytoriach naukowych na całym świecie (przeszukuje te repozytoria, które spełniają określone kryteria w zakresie standaryzacji metadanych oraz zarejestrowane są w serwisie
OAIster). Baza obejmuje publikacje z różnych dziedzin wiedzy.


CEEOL - The Central and Eastern European Online Library

WEJŚCIE


Baza zapewnia dostęp do czasopism naukowych i e-booków z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dotyczących zagadnień związanych z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Można tu znaleźć ponad 2200 tytułów czasopism i 3600 e-booków -
część dokumentów dostępna w Open Access, część odpłatnie (od 2 do 10 Euro) w wersji pełnotekstowej w formacie PDF.
To prosty, bezpłatny proces rejestracji i możliwość utworzenia prywatnego konta użytkownika bez powiązania z instytucją (Biblioteka Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW niestety nie ma wykupionej licencji). CEEOL obejmuje następujące dziedziny: filologia, lingwistyka, literaturoznawstwo, polityka, administracja publiczna, historia, judaika, kultura i społeczeństwo, socjologia, nauki społeczne, teoria gender, ekonomia i prawo, filozofia, teologia, religia, antropologia, folklor, sztuka, filmoznawstwo i teatroznawstwo.

 


Education and Learning of Adults

WEJŚCIE


"RELA - The European Journal for Research on the Education and Learning of Adults" to czasopismo naukowe poświęcone edukacji osób dorosłych.


Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

WEJŚCIE


Bogata oferta książek i czasopism. Studenci mogą korzystać z darmowych publikacji oraz płatnych wersji dostępnych również jako e-book.

 

Czasopisma dostępne on-line:

 

 

LEXOTEKA

WEJŚCIE

 

Jest to przede wszystkim biblioteka interaktywnych podręczników wydawnictw Wolters Kluwer i Lexis Nexis. Ponad 170 unikalnych tytułów polecanych przez wykładowców i egzaminatorów na wydziałach prawa i administracji w całej Polsce. Biblioteka Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW oferuje dostęp stacjonarny na wskazanym stanowisku komputerowym.

 

INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society (dawniej Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja)   

WEJŚCIE

Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja  to miejsce wieloobszarowego myślenia o edukacji, zarówno o jej aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Głównym zadaniem czasopisma jest animacja dialogu między przedstawicielami nauk społecznych i nauk humanistycznych, zwłaszcza zajmującymi się filozofią wychowania, którzy badają procesy i instytucje edukacyjne z perspektyw różnych dyscyplin i prezentują zróżnicowane orientacje teoretyczne. Wszystkie numery są dostępne do pobrania w formacie pdf.

insted

Czasopismo PWN Nauka

 

E-czasopismo dla naukowców, dydaktyków i doktorantów.

Wydanie można pobrać bezpłatnie ze strony e-czasopisma https://nauka.pwn.pl/?utm_source=frp&utm_medium=mailing&utm_campaign=high21&utm_id=premiera-pn3-21 , klikając SUBSKRYBUJ.

pwn nauka

Andragoška spoznanja

 

WEJŚCIE

Studies in Adult Education and Learning to międzynarodowe czasopismo naukowe poświęcone edukacji dorosłych. Przeznaczony jest do publikacji oryginalnych artykułów naukowych (badania, dyskusje, analizy), artykułów fachowych, raportów, rozważań na temat terminologii fachowej oraz recenzji książek, zwłaszcza z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które dotyczą różnych aspektów edukacji dorosłych i zjawiska pokrewne. Czasopismo przyjmuje również wkłady z innych dyscyplin naukowych, perspektyw i tradycji związanych z edukacją dorosłych. W czasopiśmie publikowane są również badania dotyczące zorganizowanej edukacji (systemy edukacyjne, instytucje itp.), edukacji pozaformalnej i wszelkich form uczenia się nieformalnego, a także zachęcamy do różnorodności podejść teoretycznych i metodologicznych.

andragoska 2022

Nasze zasoby są dostępne zarówno stacjonarnie, w Bibliotece Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, jak i katalogu online


Aby przeglądać  katalog zbiorów nie musisz się logować! Biblioteczny system online umożliwia użytkownikom szybkie przeszukiwanie zbiorów i sprawdzenie, czy dana pozycja jest aktualnie dostępna w księgozbiorze.

 

 

 

 

ponad 600

W naszych zbiorkach znajdziesz także ponad 600 jednostek mediów elektronicznych!

ponad 600
jednostek mediów elektronicznych
3000

W Bibliotece Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW znajdziesz 3000 czasopism. 

3000
czasopism
95 000

W zbiorach Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW jest jest aż 95 000 publikacji! Z pewnością znajdziesz tu wszystko, czego szukasz. 

95 000
publikacji

Czasopisma dostępne w formie elektronicznej (pełnotekstowe archiwa):

  • Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja

http://www.dsw.edu.pl/terazniejszosc-czlowiek-edukacja/


Czasopismo wydawane jest w otwartym modelu (ang. open access), co oznacza, że dostęp do
pełnych tekstów jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych nieodpłatnie, bez konieczności
logowania się na stronie.

 

  • Forum Oświatowe

https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo


Forum Oświatowe jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne
prace z pedagogiki i powiązanych z nią dziedzin humanistyki i nauk społecznych.
Czasopismo jest wydawane przez Uniwersytet Dolnośląski DSW i Polskie Towarzystwo
Pedagogiczne.

 

  • Studia Poradoznawcze

https://studiaporadoznawcze.pl/ojs/index.php/sp


Czasopismo Studia Poradoznawcze wydawane jest w formie papierowej i elektronicznej, w
wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) jako jeden numer rocznie począwszy od roku
2012.

 

  • Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego

https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm


Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z
konferencji międzynarodowych MNiSW (z punktacją 20 pkt.) oraz jest beneficjentem
Programu Wsparcia Czasopism Naukowych.

 

  • Niepełnosprawność i Rehabilitacja 

https://niepelnosprawnoscirehabilitacja.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE

To kwartalnik naukowy poświęcony szeroko rozumianej rehabilitacji we wszystkich rodzajach niepełnosprawności. Prezentuje wyniki najnowszych badań polskich i zagranicznych oraz dobre praktyki. Informuje o sytuacji edukacyjnej, rehabilitacyjnej osób z niepełnosprawnościami w Polsce i całej Unii Europejskiej. Czasopismo swoim zakresem obejmuje dziedzinę nauk społecznych, szczególnie dyscypliny: pedagogika, psychologia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. Zakres tematyczny odpowiada również dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym dyscyplinie nauki o zdrowiu, nauki medyczne.

 

  • Science

https://www.sciencemag.org/


Czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of
Science. Jedno z najwyżej cenionych na świecie. Dostarcza wiedzy o najnowszych
odkryciach w zakresie nauk przyrodniczych.
W ramach licencji dostępny jest rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne od 1997 roku.

 

 

Pozostałe tytuły: