Szanowne Studentki i Szanowni Studenci!
Informujemy, że na wniosek Prorektor ds. kształcenia Rektor Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW powołał z dniem 1 października 2013 Rzeczniczkę studentów i doktorantów z niepełnosprawnością - Wiolettę Boczar.

Główne zadania Rzeczniczki Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością:

  1. Reprezentuje wewnątrz Uczelni i poza Uczelnią interesy studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.
  2. Uczestniczy w procesie rozpoznawania potrzeb, problemów i oczekiwań studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.
  3. Pośredniczy w przepływie informacji pomiędzy środowiskiem studenckim  a Działemem Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością.
  4. Podejmuje i organizuje przy wsparciu Działu WESiDzN inicjatywy rozwojowe dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.
  5. Działa na rzecz przestrzegania i podnoszenia standardów dotyczących traktowania studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.
Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

ul. Strzegomska 55

E-mail: dariusz.rutkowski@dsw.edu.pl