Polecane e-źródła dostępne w sieci


Taylor & Francis Online

W ramach grantu konsolidacyjnego Federacji Naukowej WSB-DSW sfinansowano dostęp do bazy czasopism Taylor & Francis Online - kolekcja Education.

Z bazy można korzystać w sieci uczelnianej bez konieczności rejestracji/logowania. Po wejściu na stronę https://www.tandfonline.com/ serwer automatycznie rozpozna dostęp instytucjonalny i umożliwi korzystanie z zakupionych treści. Informować będzie o tym nazwa uczelni wyświetlana na górze strony Taylor & Francis Online.

Dostęp do bazy jest możliwy do końca 2021 roku.


LEXOTEKA

WEJŚCIE

 

Jest to przede wszystkim biblioteka interaktywnych podręczników wydawnictw Wolters Kluwer i Lexis Nexis. Ponad 170 unikalnych tytułów polecanych przez wykładowców i egzaminatorów na wydziałach prawa i administracji w całej Polsce. Biblioteka DSW oferuje dostęp stacjonarny na wskazanym stanowisku komputerowym.


IBUK Libra

WEJŚCIE

 

 

Jest to internetowa czytelnia z dostępem do pełnych wersji książek oraz czasopism. Serwis należy do Wydawnictwa Naukowego PWN. W skład kolekcji wchodzą podręczniki akademickie, książki naukowe oraz czasopisma z różnych dziedzin wiedzy, publikowane przez wiodące wydawnictwa naukowe.

Pracownicy oraz studenci DSW, mogą otrzymać login oraz hasło, umożliwiające korzystanie z serwisu w domu. Po podaniu w mailu do biblioteki@dsw.edu.pl numeru karty bibliotecznej lub numeru albumu studenta przesyłamy dane do logowania.


EBSCO (EBSCOhost)

WEJŚCIE

 

Serwis EBSCO to pakiet pełnotekstowych oraz abstraktowych baz danych z różnych dziedzin wiedzy. Dostępny w Bibliotece oraz sieci lokalnej DSW. Studenci oraz pracownicy DSW mają możliwość otrzymania hasła, które umożliwi korzystanie z serwisu z dowolnego komputera poza naszą siecią. Należy w tym celu napisać do biblioteki: biblioteka@dsw.edu.pl


SPRINGER Open

WEJŚCIE

 

Baza umożliwiająca dostęp do publikacji inżynieryjno-technicznych, zawiera pełne teksty artykułów z czasopism i książki, umożliwia też publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access)

 

Waszej uwadze polecamy Open Geospatial Data, Software and Standards, gdzie znajdziecie dane geoprzestrzenne, oprogramowanie i standardy.


BazTech

WEJŚCIE

 

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Tematyka bazy obejmuje publikacje z zakresu nauk technicznych oraz, w wyborze, nauk ścisłych i ochrony środowiska


DOAJ (Directory of Open Access Journals)

WEJŚCIE


Repozytorium dokumentów elektronicznych uczelni z całego świata. Zostało opracowane w ramach projektu OpenDOAR przez Uniwersytet w Nottingham (UK) oraz Uniwersytet w Lund (Szwecja).Wyniki wyszukiwania prezentowane są w postaci pełnych tekstów podręczników, prezentacji multimedialnych, notatek odręcznych, streszczeń artykułów czy jedynie rekordów egzemplarza.


JSTOR

WEJŚCIE


Biblioteka cyfrowa umożliwiająca dostęp do ponad 12 milionów artykułów w czasopismach naukowych i książek w 75 dyscyplinach. Część publikacji w otwartym dostępie.


ERIC (Education Resources Information Center)

WEJŚCIE


Tematyka: szkolnictwo, edukacja, nauki społeczne. Baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA Ponad 1,6 miliona opisów bibliograficznych; linki do blisko 750.000 pełnotekstowych dokumentów i archiwów od 1966 r., m.in.: Chronicle of Higher Education, Innovations in Education & Teaching International, School Planning & Management, British Journal of Educational Technology, Education Statistics Quaterly.


CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

WEJŚCIE


Ogromna baza czasopism, zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów ukazujących się czeskich, węgierskich, polskich i słowackich czasopismach naukowych. Wybrane czasopisma w otwartym dostępie jako pełnotekstowe pliki PDF.

Obejmuje następujące dziedziny: antropologia, archeologia, architektura, sztuka, literatura, ekonomia, edukacja, etnologia, historia, prawo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filozofia, nauki polityczne, psychologia, naukoznawstwo, socjologia, teologia.


Centrum Otwartej Nauki (CEON)

WEJŚCIE


Repozytorium CEON zawiera publikacje polskich naukowców: artykuły, doktoraty, książki, materiały konferencyjne, raporty oraz inne. Bazę administruje ICM UW.


Repozytorium instytucjonalne DSW (oPUB)

WEJŚCIE


Repozytorium oPUB zawiera publikacje i rozprawy naukowe pracowników i doktorantów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Bazą kieruje Centrum Informacji Naukowej DSW.


Directory of Open Access Books (DOAB)

WEJŚCIE


Serwis DOAB oferuje dostęp do pełnych książek naukowych z całego świata. Biuro zarządzające serwisem mieści się Lund University Libraries (Szwecja). Baza zawiera obecnie ponad 800 publikacji z różnych dziedzin wiedzy.


Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) - "lista regensburska"

WEJŚCIE


Kolekcja naukowych czasopism elektronicznych. Ok. 50 % z nich dostępna jest bezpłatnie w Internecie


Open J-Gate

WEJŚCIE


Baza indeksuje informacje o czasopismach elektronicznych Open Access z całego świata. Aktualnie obejmuje ok. 7 tys. tytułów.

 


Otwórz Książkę

WEJŚCIE


Serwis oferujący dostęp do współczesnych książek naukowych w postaci elektronicznej. Repozytorium powstało w wyniku projektu "Otwórz książkę", prowadzonego przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach programów Creative Commons Polska oraz Biblioteka Wirtualna Nauki.


OAIster

WEJŚCIE


Katalog umożliwiający przeszukiwanie zawartości milionów publikacji zamieszczonych w repozytoriach naukowych na całym świecie (przeszukuje te repozytoria, które spełniają określone kryteria w zakresie standaryzacji metadanych oraz zarejestrowane są w serwisie
OAIster). Baza obejmuje publikacje z różnych dziedzin wiedzy.


CEEOL - The Central and Eastern European Online Library

WEJŚCIE


Baza zapewnia dostęp do czasopism naukowych i e-booków z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dotyczących zagadnień związanych z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Można tu znaleźć ponad 2200 tytułów czasopism i 3600 e-booków -
część dokumentów dostępna w Open Access, część odpłatnie (od 2 do 10 Euro) w wersji pełnotekstowej w formacie PDF.
To prosty, bezpłatny proces rejestracji i możliwość utworzenia prywatnego konta użytkownika bez powiązania z instytucją (Biblioteka DSW niestety nie ma wykupionej licencji). CEEOL obejmuje następujące dziedziny: filologia, lingwistyka, literaturoznawstwo, polityka, administracja publiczna, historia, judaika, kultura i społeczeństwo, socjologia, nauki społeczne, teoria gender, ekonomia i prawo, filozofia, teologia, religia, antropologia, folklor, sztuka, filmoznawstwo i teatroznawstwo.

 


Education and Learning of Adults

WEJŚCIE


"RELA - The European Journal for Research on the Education and Learning of Adults" to czasopismo naukowe poświęcone edukacji osób dorosłych.


Wydawnictwo Naukowe DSW

WEJŚCIE


Bogata oferta książek i czasopism. Studenci mogą korzystać z darmowych publikacji oraz płatnych wersji dostępnych również jako e-book.

 

Czasopisma dostępne on-line:

 

 


Czasopismo PWN Nauka

 

E-czasopismo dla naukowców, dydaktyków i doktorantów.

Wydanie można pobrać bezpłatnie ze strony e-czasopisma https://nauka.pwn.pl/?utm_source=frp&utm_medium=mailing&utm_campaign=high21&utm_id=premiera-pn3-21 , klikając SUBSKRYBUJ.

 

WEJŚCIE: https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/index

 

Studies in Adult Education and Learning to międzynarodowe czasopismo naukowe poświęcone edukacji dorosłych. Przeznaczony jest do publikacji oryginalnych artykułów naukowych (badania, dyskusje, analizy), artykułów fachowych, raportów, rozważań na temat terminologii fachowej oraz recenzji książek, zwłaszcza z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które dotyczą różnych aspektów edukacji dorosłych i zjawiska pokrewne. Czasopismo przyjmuje również wkłady z innych dyscyplin naukowych, perspektyw i tradycji związanych z edukacją dorosłych. W czasopiśmie publikowane są również badania dotyczące zorganizowanej edukacji (systemy edukacyjne, instytucje itp.), edukacji pozaformalnej i wszelkich form uczenia się nieformalnego, a także zachęcamy do różnorodności podejść teoretycznych i metodologicznych.

Nasze zasoby są dostępne zarówno stacjonarnie, w Bibliotece DSW, jak i katalogu online


Aby przeglądać  katalog zbiorów nie musisz się logować! Biblioteczny system online umożliwia użytkownikom szybkie przeszukiwanie zbiorów i sprawdzenie, czy dana pozycja jest aktualnie dostępna w księgozbiorze.

 

 

 

 

ponad 600

W naszych zbiorkach znajdziesz także ponad 600 jednostek mediów elektronicznych!

ponad 600
jednostek mediów elektronicznych
3000

W Bibliotece DSW znajdziesz 3000 czasopism. 

3000
czasopism
95 000

W zbiorach DSW jest jest aż 95 000 publikacji! Z pewnością znajdziesz tu wszystko, czego szukasz. 

95 000
publikacji

Czasopisma dostępne w formie elektronicznej (pełnotekstowe archiwa):

  • Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja

http://www.dsw.edu.pl/terazniejszosc-czlowiek-edukacja/


Czasopismo wydawane jest w otwartym modelu (ang. open access), co oznacza, że dostęp do
pełnych tekstów jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych nieodpłatnie, bez konieczności
logowania się na stronie.

 

  • Forum Oświatowe

https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo


Forum Oświatowe jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne
prace z pedagogiki i powiązanych z nią dziedzin humanistyki i nauk społecznych.
Czasopismo jest wydawane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą i Polskie Towarzystwo
Pedagogiczne.

 

  • Studia Poradoznawcze

https://studiaporadoznawcze.pl/ojs/index.php/sp


Czasopismo Studia Poradoznawcze wydawane jest w formie papierowej i elektronicznej, w
wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) jako jeden numer rocznie począwszy od roku
2012.

 

  • Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego

https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm


Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z
konferencji międzynarodowych MNiSW (z punktacją 20 pkt.) oraz jest beneficjentem
Programu Wsparcia Czasopism Naukowych.

 

  • Science

https://www.sciencemag.org/


Czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of
Science. Jedno z najwyżej cenionych na świecie. Dostarcza wiedzy o najnowszych
odkryciach w zakresie nauk przyrodniczych.
W ramach licencji dostępny jest rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne od 1997 roku.

 

Pozostałe tytuły: