Zobacz, co dla Ciebie mamy

Dzięki niemu sprawdzisz wszystkie potrzebne informacje, dane czy aktualności dotyczące Twojego toku studiów.
W jednym miejscu masz dostęp do harmonogramów zjazdów i planów zajęć.
To dzięki niej komunikujemy się szybko, łatwo i wygodnie.
DSW - miejsce dla Ciebie
Sprawdź, gdzie w social media możesz nas obserwować.
Wspieramy swoich studentów i pracowników w zakresie studiowania i pracy za granicą.
W naszych zbiorach jest aż 95 000 publikacji, 3000 czasopism i ponad 600 jednostek mediów elektronicznych.
Wspieramy i stwarzamy warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.
Pomagamy w załatwianiu spraw związanych z opłatami za studia i pomocą materialną dla studentów.
Sprawy studencie załatwisz w miłym i otwartym na studenta dziekanacie.
Głównym naszym zadaniem jest przygotowanie Cię do wejścia na rynek pracy oraz znalezienie jej na miarę Twoich oczekiwań i aspiracji.
Budynki, usługi, organizacja, miejsca do nauki i relaksu.
To innowacyjny system opieki nad studentami.
Zobacz, jakie organizacje studenckie, koła zainteresowań czy koła naukowe u nas działają.