Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych).

 

Nie musisz się martwić, jeśli nie wiesz, gdzie możesz zrealizować praktyki – współpracujemy z najlepszymi firmami i instytucjami związanymi z obszarem tego kierunku.

Liczba miesięcy nauki: 15
Liczba godzin: 380 + 120 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 17
Liczba semestrów: 3
MODUŁ PRZYGOTOWANIA MERYTORYCZNEGO
(170 godz.)
 • Teoretyczne podstawy socjoterapii
 • Główne kierunki współczesnej psychoterapii
 • Psychologia dzieci i młodzieży – nowe koncepcje i osiągnięcia
 • Zdrowie psychiczne a zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
 • Agresja i przemoc we współczesnym świecie
MODUŁ KSZTAŁCENIA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
(204 godz.)
 • Warsztat z zakresu samokontroli
 • Trening interpersonalny
 • Trening samoświadomości
 • Trening twórczości
 • Trening asertywności
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Trening w zakresie prowadzenia grup socjoterapeutycznych
 • Umiejętności psychoedukacyjne
 • Komunikacja interpersonalna i negocjowanie
 • Mechanizmy radzenia sobie ze stresem
 • Mechanizmy uzależnień u dzieci i młodzieży – profilaktyka
 • Funkcjonowanie formalnych i nieformalnych grup społecznych
SEMINARIUM DYPLOMOWE
(6 godz.)
 • Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej z zakresu podejmowanych oddziaływań socjoterapeutycznych w ramach praktyk w miejscu pracy lub w innej wybranej przez studenta placówce (świetlica, poradnia, szkoła, fundacja itp.) oraz egzaminem dyplomowym.
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii.
MODUŁ PRAKTYK
(120 godz.)
 • Nie musisz się martwić, jeśli nie wiesz, gdzie możesz zrealizować praktyki – współpracujemy z najlepszymi firmami i instytucjami związanymi z obszarem tego kierunku.
FORMA ZALICZENIA
 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć i praktyki.
 • Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej z zakresu podejmowanych oddziaływań socjoterapeutycznych w ramach praktyk w miejscu pracy lub w innej wybranej przez studenta placówce (świetlica, poradnia, szkoła, fundacja itp.) oraz egzaminem dyplomowym.