Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Z dofinansowania mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą inwestować w podnoszenie kompetencji własnych lub osób pracujących w firmie.


W ramach KFS możesz rozliczyć:

 • kursy i studia podyplomowe
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jeśli prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo, możesz otrzymać dofinansowanie 100% kosztów kształcenia. Większe firmy mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 80%.
 
Wniosek o dofinansowanie składasz do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności.   Szczegóły znajdziesz na www.kfs.pl.

 

Pożyczki na studia i szkolenia

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego.

 

Najważniejsze informacje:

 • maksymalna wartość pożyczki: 100 tys. zł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych
 • oprocentowanie: pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)
 • raty: długość spłaty nawet do 60 miesięcy
 • umorzenie: istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki

 

Więcej informacji:

 • open.frp.pl
 • inwestujwrozwoj.pl

 

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia!

do 31 lipca
czesne już od
246 zł
219 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca zyskujesz 800 zł dzięki:

 • 400 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

 

 

 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 192 zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz 1000 zł dzięki:

 • 600 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.
   

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 179 zł