Opis kierunku:

Kierunek jest prowadzony przez praktykujących specjalistów, dzięki czemu  przekazywana wiedza odnosi się do realnych wyzwań i sytuacji z jakimi przyszli socjoterapeuci będą się mierzyć w pracy wychowawczej. Udział w zajęciach pozwala na nabycie wiedzy i umiejętności związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niedostosowaniem społecznym oraz konfrontowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością. Jest to najskuteczniejsze połączenie, dzięki któremu absolwenci naszej socjoterapii są najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie i w swojej pracy korzystają ze sprawdzonych praktyk.

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, pracujących w różnych typach szkół, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz socjoterapeutycznych,
 • pedagogów, psychologów, socjologów, terapeutów, pracowników socjalnych, osób pracujących lub zamierzający podjąć pracę w placówkach podległych Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej,
 • osób aktualnie nie związanych z wymienionym typem pracy, lecz posiadających wykształcenie wyższe pedagogiczne.
   

Dolnośląska Szkoła Wyższa i Wyższe Szkoły Bankowe z całej Polski rozpoczęły współpracę dotyczącą prowadzenia studiów podyplomowych w formule online. Kierunek, który Cię interesuje, jest właśnie efektem tego projektu. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

Co zyskujesz?

 • nabywasz niezbędne umiejętności kompetentnego nauczyciela, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem.
 • zdobywasz wiedzę i umiejętności w zakresie właściwym dla socjoterapii z psychologii, pedagogiki, socjologii, dydaktyki, metodyki oraz komunikacji interpersonalnej, które pozwolą na skuteczną realizację procesu kształcenia i wychowania. 
 • jako absolwent zyskujesz kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi oraz młodzieżą z zaburzeniami zachowania, niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi na drodze rozwoju społecznego.

Dodatkowe uprawnienia

Absolwent kończąc 3-semestralne studia w wymiarze 380 godzin jest przygotowany do zajmowania się problematyką przestępczości, różnego rodzaju dewiacjami, niedostosowaniem społecznym młodzieży oraz dysfunkcjami rodziny. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają szukać zatrudnienia zgodnie z resortowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi między innymi w: 

 • pogotowiach opiekuńczych,
 • ośrodkach socjoterapii, profilaktyki i terapii uzależnień,
 • ośrodkach diagnostycznych,
 • ośrodkach adaptacji społecznej,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • szkołach,
 • sądach – w kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą i na stanowisku kuratora,    
 • domach pomocy społecznej, 
 • domach dziecka,
 • świetlicach profilaktycznych, socjoterapeutycznych,  
 • schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych,
 • innych instytucjach pracujących z młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450).
Studia nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – socjoterapeuty oraz wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575, z 2019 r., poz. 465) stadia podyplomowe z zakresu socjoterapii nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela oraz wychowawcy w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. W przypadku konieczności zapewnienia zajęć socjoterapeutycznych uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego także w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Studia  przygotowują absolwentów do realizacji zadań określonych przepisami rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym(Dz. U. z 2017 r., poz. 1578, z 2018 r., poz. 1485).

Studia idealne dla Ciebie!

Nie wiesz, na który kierunek się zdecydować? Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji Studiów Podyplomowych: sp@dsw.edu.pl

Bezpłatne szkolenia

Dlaczego jeszcze warto wybrać studia podyplomowe w DSW? Ponieważ każdy uczestnik studiów ma możliwość bezpłatnie wziąć udział w aż 4 dodatkowych szkoleniach! Odbędą się one w trakcie jednego weekendu i nie będą ze sobą kolidować godzinowo. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie potwierdzające udział.

 

Tematy szkoleń:
1. Savoir-vivre w miejscu pracy.
2. Budowanie kultury informacji zwrotnej.
3. Podróż bohatera. Wyznaczanie celów osobistych i zawodowych metodą coachingową.
4. Współpraca międzypokoleniowa. Jak ze sobą rozmawiać, czego oczekiwać, jak się uzupełniać.

Formuły studiów podyplomowych

W Dolnośląskiej Szkole Wyższej studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo realizowane są:

 • Online synchronicznie  - studia na tym kierunku prowadzone są zawsze w formule online, bez względu na sytuację pandemiczną.  Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez Internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem, łącząc się z miejsca, w którym aktualnie przebywasz.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia!

do 9 stycznia
czesne już od
300
260
miesięcznie

Zapisując się do 9 stycznia zyskujesz 1000 zł, dzięki:

 • 600 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW, zyskujesz 1200 zł, dzięki:

 • 800 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.
   

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych).

 

Nie musisz się martwić, jeśli nie wiesz, gdzie możesz zrealizować praktyki – współpracujemy z najlepszymi firmami i instytucjami związanymi z obszarem tego kierunku.

Liczba miesięcy nauki: 15
Liczba godzin: 380 + 120 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 17
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Alicja Giezek
Hubert Giezek
Kamila Suseł
Alicja Giezek

Absolwentka psychologii klinicznej i osobowości WSB - National Louis University w Nowym Sączu oraz poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego  DSW we Wrocławiu, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, absolwentka Szkoły Trenerów SIEĆ PTP, ukończyła Studium Wiedzy o...

Hubert Giezek

Absolwent poradnictwa pedagogicznego oraz studiów podyplomowych socjoterapia, 16-letnie doświadczenie zawodowe w pracy, zarówno w formie warsztatowo grupowej, jak i indywidualnej z młodzieżą i rodzinami. Ukończyłem szkolenie z systemowej terapii rodzin w podejściu Eriksonowskim,...

Kamila Suseł

Z wykształcenia jestem socjoterapeutką, pedagogiem, profilaktykiem. W pracy terapeutycznej wykorzystuję elementy pedagogiki cyrku oraz arteterapii. Realizuję rekomendowane programy wspierające rozwój emocjonalno-społeczny tj. Spójrz Inaczej, Unplugged, Debata, Szkoła dla Rodziców i...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - Studia podyplomowe

Uwaga! w dniach 22,23 oraz 27,28 grudnia Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.

pok. nr 14 - parter
Strzegomska 55
53-611 Wrocław

E-mail: sp@dsw.edu.pl
Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:30-16:00
Pobierz stronę do PDF