Alicja Giezek

Absolwentka psychologii klinicznej i osobowości WSB - National Louis University w Nowym Sączu oraz poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego  DSW we Wrocławiu, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, absolwentka Szkoły Trenerów SIEĆ PTP, ukończyła Studium Wiedzy o Profilaktyce narkomanii oraz dwustopniowe szkolenie Systemowego Ustawienia Rodziny metodą Berta Helingera. Ukończyła szkolenie dla specjalistów pracujących ze sprawcami przemocy.  Uczestniczyła w  szkoleniu z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w ramach projektu „Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych” oraz w szkoleniu „Doskonalenie umiejętności zawodowych profesjonalistów w obszarze uzależnień behawioralnych”. Udział w szkoleniu „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej”. Ukończyła cykl szkoleniowy TPB, uczestniczyła w  szkoleniu “Dialog motywujący w terapii grupowej osób uzależnionych lub używających narkotyków” oraz “Doskonalenie umiejętności pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi w pogłębionym programie terapii uzależnień dla absolwentów szkół psychoterapii”, a także “Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”. Pracuje w Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN we Wrocławiu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Centrum IKAR we Wrocławiu. Aktualnie dzieli się też swoim doświadczeniem i wiedzą ze studentami psychologii  WSB - National Louis University w Nowym Sączu. Autorka oraz realizatorka szeregu szkoleń, warsztatów i wielu programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. Zainteresowania zawodowe i naukowe, poza szeroko pojętą psychologią dotyczą problematyki uzależnień, rozwoju osobistego, problemów rodziny oraz dzieci i młodzieży.

Hubert Giezek

Absolwent poradnictwa pedagogicznego oraz studiów podyplomowych socjoterapia, 16-letnie doświadczenie zawodowe w pracy, zarówno w formie warsztatowo grupowej, jak i indywidualnej z młodzieżą i rodzinami. Ukończyłem szkolenie z systemowej terapii rodzin w podejściu Eriksonowskim, szkolenie dla specjalistów pracujących ze sprawcami przemocy, szkolenie z psychoterapii krótkoterminowej nastawionej na rozwiązanie oraz roczne studium psychoterapii dzieci i młodzieży. Od 6 lat współprowadzę zajęcia kompetencji wychowawczych dla rodziców. Posiadam uprawnienia do realizacji programów profilaktycznych „Debata”, „Stop Substancjom Psychoaktywnym” „Spójrz inaczej”, „Noe",  „Unplugged". Autor warsztatów z zakresu relacji interpersonalnych, przeciwdziałania przemocy, czy budowania pozytywnego obrazu własnej osoby oraz profilaktyki uzależnień.