Opis kierunku:

Gromadzenie wiedzy i doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niedostosowaniem społecznym oraz konfrontowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością – to najskuteczniejsze połączenie, dzięki któremu absolwenci naszej socjoterapii są najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie i w swojej pracy korzystają ze sprawdzonych praktyk.

 • Studia realizowane są w formule synchronicznej (w czasie rzeczywistym).
 • Zajęcia, które odbywają się zdalnie są prowadzone przy pomocy platformy Microsoft Teams, a każdy z uczestników dostaje darmowy dostęp do pakietu Microsoft Office.

Dla kogo ten kierunek?

 • dla absolwentów studiów II stopnia, spełniających poniższe wymagania
 • osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, pracujących w różnych typach szkół, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz socjoterapeutycznych,
 • pedagogów, psychologów, socjologów, terapeutów, pracowników socjalnych posiadających przygotowania pedagogicznego

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450). Absolwent uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

 

 


 

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575, z 2019 r., poz. 465) studia podyplomowe z zakresu socjoterapii nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela oraz wychowawcy w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. W przypadku konieczności zapewnienia zajęć socjoterapeutycznych uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego także w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Studia przygotowują absolwentów do realizacji zadań określonych przepisami rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578, z 2018 r., poz. 1485).

Co zyskujesz?

 • Przygotujesz się do prowadzenia zajęć specjalistycznych – grup socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi.
 • Nauczysz się prowadzić grupy edukacyjne, rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne.
 • Nauczysz się prowadzić warsztaty umiejętności psychospołecznych, grupy wsparcia i rozwoju osobistego.
 • Nauczysz się planowania i prowadzenia interwencji w zespołach klasowych w związku z problemami np. agresji, lobbingu, brakiem integracji, trudnych zachowań.
 • Będziesz umiał przeprowadzić diagnozę relacyjną i zaplanować oddziaływania terapeutyczne (tworzyć sytuacje korygujące dla zaburzonych zachowań).
 • Będziesz miał okazję uzupełnić i pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych, pracy z grupami (dynamika, konflikt, fazy rozwoju grupy, wykorzystanie procesu grupowego do oddziaływań rozwojowych, terapeutycznych, wsparcia i interwencyjnych), nawiązywania kontaktu i więzi (praca na relacjach).
 • Nauczysz się tworzyć scenariusze zajęć socjoterapeutycznych (z zakresu umiejętności psychospołecznych) i terapeutycznych (sytuacje korygujące dla konkretnego zaburzonego zachowania); opracowywać programy i prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne (30 godzin praktyki, pracy własnej).

Studia idealne dla Ciebie!

Nie wiesz, na który kierunek się zdecydować? Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji Studiów Podyplomowych: sp@dsw.edu.pl

Bezpłatne szkolenia

Dlaczego jeszcze warto wybrać studia podyplomowe w DSW? Ponieważ każdy uczestnik studiów ma możliwość bezpłatnie wziąć udział w aż 4 dodatkowych szkoleniach! Odbędą się one w trakcie jednego weekendu i nie będą ze sobą kolidować godzinowo. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie potwierdzające udział.

 

Tematy szkoleń:
1. Savoir-vivre w miejscu pracy.
2. Budowanie kultury informacji zwrotnej.
3. Podróż bohatera. Wyznaczanie celów osobistych i zawodowych metodą coachingową.
4. Współpraca międzypokoleniowa. Jak ze sobą rozmawiać, czego oczekiwać, jak się uzupełniać.

Formuły studiów podyplomowych

W Dolnośląskiej Szkole Wyższej studia podyplomowe na kierunku Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych) realizowane są:
 • hybrydowo - zajęcia na tym kierunku prowadzone są częściowo online, a częściowo w salach wykładowych. Jako praktycy doskonale wiemy, że nie wszystkie treści, a przede wszystkim umiejętności, można przekazać tylko poprzez naukę online. Warsztaty i spotkania, których nie możemy przeprowadzić online, ponieważ utracą swoją wartość edukacyjną, będą przeprowadzone w salach DSW, gdy tylko pozwoli na to sytuacja.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś

do 10 lutego
studia
1000 zł
taniej

Zapisując się do 10 lutego, zyskujesz 1000 zł, dzięki:

 • 600 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW, zyskujesz 1200 zł, dzięki:

 • 800 zł zniżki w czesnym 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.
   

 

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie hybrydowym w wymiarze 350 godzin. W trakcie studiów uczestnicy odbędą 40 godzin praktyk.

 

Nie musisz się martwić, jeśli nie wiesz, gdzie możesz zrealizować praktyki – współpracujemy z najlepszymi firmami i instytucjami związanymi z obszarem tego kierunku.

Liczba miesięcy nauki: 15
Liczba godzin: 350 + 40 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 17
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Alicja Giezek
Hubert Giezek
Alicja Giezek

Absolwentka psychologii klinicznej i osobowości WSB - National Louis University w Nowym Sączu oraz poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego  DSW we Wrocławiu, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, absolwentka Szkoły Trenerów SIEĆ PTP, ukończyła Studium Wiedzy o...

Hubert Giezek

Absolwent poradnictwa pedagogicznego oraz studiów podyplomowych socjoterapia, 16-letnie doświadczenie zawodowe w pracy, zarówno w formie warsztatowo grupowej, jak i indywidualnej z młodzieżą i rodzinami. Ukończyłem szkolenie z systemowej terapii rodzin w podejściu Eriksonowskim,...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - Studia podyplomowe

pok. nr 14 - parter
Strzegomska 55
53-611 Wrocław

E-mail: sp@dsw.edu.pl
Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162
Infolinia: 71 757 28 63

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:30-16:00
Pobierz stronę do PDF