Opis kierunku:

Studia podyplomowe Edukacja włączająca skierowane są do osób, które chcą poznać metody wspierania edukacji i terapii dzieci oraz młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie specjalistów z zakresu wszechstronnie ukierunkowanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

 • Studia realizowane są w formule synchronicznej (w czasie rzeczywistym).
 • Zajęcia, które odbywają się zdalnie są prowadzone przy pomocy platformy Microsoft Teams, a każdy z uczestników dostaje darmowy dostęp do pakietu Microsoft Office.

Dla kogo ten kierunek?

 

 • Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie pomocy, opieki i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach w polskim systemie edukacyjnym.
 • Uczestnikami studiów mogą zostać osoby posiadające wyższe wykształcenie (co najmniej I stopnia) oraz przygotowanie pedagogicznye, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej tj. nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy szkolni.

Dolnośląska Szkoła Wyższa i Wyższe Szkoły Bankowe z całej Polski rozpoczęły współpracę dotyczącą prowadzenia studiów podyplomowych w formule online. Kierunek, który Cię interesuje, jest właśnie efektem tego projektu. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

Co zyskujesz?

 • Edukacja włączająca to kierunek studiów podyplomowych umożliwiający słuchaczom zyskać wiedzę oraz kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
 • Program studiów został opracowany tak, aby w szerokim stopniu przygotować uczestników do prowadzenia zajęć oraz udzielania pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży objętym włączeniem w polskim systemie edukacyjnym.
 • Dzięki studiom podyplomowym Edukacja włączająca, uczestnicy zyskają praktyczną wiedzę dotyczącą tego jak dobierać oraz stosować metody działań edukacyjnych, opracowywać programy edukacyjno-terapeutyczne oraz wspierać ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w jego indywidualnym rozwoju.

Studia idealne dla Ciebie!

Nie wiesz, na który kierunek się zdecydować? Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji Studiów Podyplomowych: sp@dsw.edu.pl

Bezpłatne szkolenia

Dlaczego jeszcze warto wybrać studia podyplomowe w DSW? Ponieważ każdy uczestnik studiów ma możliwość bezpłatnie wziąć udział w aż 4 dodatkowych szkoleniach! Odbędą się one w trakcie jednego weekendu i nie będą ze sobą kolidować godzinowo. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie potwierdzające udział.

 

Tematy szkoleń:
1. Savoir-vivre w miejscu pracy.
2. Budowanie kultury informacji zwrotnej.
3. Podróż bohatera. Wyznaczanie celów osobistych i zawodowych metodą coachingową.
4. Współpraca międzypokoleniowa. Jak ze sobą rozmawiać, czego oczekiwać, jak się uzupełniać.

Formuły studiów podyplomowych

W Dolnośląskiej Szkole Wyższej studia podyplomowe na kierunku Edukacja włączająca prowadzimy:
 • hybrydowo - zajęcia na tym kierunku prowadzone są częściowo online, a częściowo w salach wykładowych. Jako praktycy doskonale wiemy, że nie wszystkie treści, a przede wszystkim umiejętności, można przekazać tylko poprzez naukę online. Warsztaty i spotkania, których nie możemy przeprowadzić online, ponieważ utracą swoją wartość edukacyjną, będą przeprowadzone w salach DSW, gdy tylko pozwoli na to sytuacja.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia!

do 30 czerwca
czesne już od
387
327
miesięcznie

Zapisując się do 30 czerwca, zyskujesz 1000 zł, dzięki:

 • 600 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW, zyskujesz 1200 zł, dzięki:

 • 800 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.
   

 

Program studiów

Program obejmuje w szczególności:  

 • Teorie edukacji włączającej i integracyjnej 
 • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych i opracowanie indywidualnych programów edukacyjnych 
 • Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych 
 • Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej 
 • Organizacja edukacji włączającej 
 • Praktyki zawodowe 

 

Forma zajęć:

Zajęcia maja charakter warsztatowy 

 

Forma zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianym planem studiów, opracowanie studium przypadku oraz uzyskanie pozytywnych ocen praktyk pedagogicznych. 

 

Opiekun merytoryczny kierunku: 

dr Paulina Hawrylewicz-Kowalska 

Liczba miesięcy nauki: 15
Liczba godzin: 495 + 120 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 15
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Beata Wawrzyniak
dr Paulina Hawrylewicz-Kowalska

Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, pedagożka, wykładowca akademicki, nauczycielka indywidualnego nauczania w obszarze przedmiotów humanistycznych, wieloletni praktyk w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajmuje się edukacją dorosłych, w szczególności...

Mateusz Majewski

Magister filologii polskiej oraz absolwent studiów podyplomowych w zakresie: public relations, nowoczesnego marketingu i zarządzania w sektorze publicznym. Certyfikowany trener, tutor i mentor. Od 10 lat nauczyciel języka polskiego i dziennikarskich warsztatów kreatywności, wieloletni...

Beata Wawrzyniak

Ukończyła studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Poza wykształceniem kierunkowym posiada również kwalifikacje do nauczania przyrody i geografii. Od...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF