Opis kierunku:

Studia podyplomowe z zakresu edukacji włączającej skierowane są do osób, które chcą nabyć praktycznych umiejętności z zakresu metody wspierania oraz organizowania edukacji i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie specjalistów z zakresu wszechstronnie ukierunkowanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, przewlekle chorych oraz wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

 


Rekrutacja na ten kierunek została zakończona. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o ponownym otwarciu zapisów, wypełnij poniższy formularz.


Lista rezerwowa

Dla kogo ten kierunek?

 • Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie pomocy, opieki i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach w polskim systemie edukacyjnym.
 • Kierunek skierowany jest do kadry pedagogicznej, psychologów oraz pedagogów pracujących (lub planujących podjęcie pracy) w grupach o charakterze integracyjnym oraz włączającym.
 • Uczestnikami studiów mogą zostać osoby posiadające wyższe wykształcenie (co najmniej I stopnia) oraz przygotowanie pedagogiczne, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.  

Co zyskujesz?

 • Edukacja włączająca to kierunek studiów podyplomowych umożliwiający uzyskać wiedzę oraz kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami wymagającymi szeroko rozumianych form zindywidualizowanego wsparcia.
 • Program studiów został opracowany tak, aby w szerokim stopniu przygotować uczestników do prowadzenia zajęć oraz udzielania pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży objętym włączeniem w polskim systemie edukacyjnym. Po ukończeniu studiów uczestnik będzie mógł podjąć pracę w szkole w charakterze pedagoga specjalnego lub nauczyciela wspomagającego.
 • Dzięki studiom podyplomowym Edukacja włączająca, zyskacie Państwo praktyczną wiedzę dotyczącą tego jak dobierać oraz stosować metody działań edukacyjnych, opracowywać programy edukacyjno-terapeutyczne oraz wspierać ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w jego indywidualnym rozwoju.

Studia idealne dla Ciebie!

Nie wiesz, na który kierunek się zdecydować? Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji Studiów Podyplomowych: sp@dsw.edu.pl

Bezpłatne szkolenia

Dlaczego jeszcze warto wybrać studia podyplomowe na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW? Ponieważ każdy uczestnik studiów ma możliwość bezpłatnie wziąć udział w aż 4 dodatkowych szkoleniach! Odbędą się one w trakcie jednego weekendu i nie będą ze sobą kolidować godzinowo. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Więcej informacji o szkoleniach pod linkiem.

Formuły studiów podyplomowych

Studia podyplomowe na tym kierunku prowadzimy:
 • online synchronicznie  - studia na tym kierunku prowadzone są zawsze w formule online, bez względu na sytuację pandemiczną.  Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez Internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem, łącząc się z miejsca, w którym aktualnie przebywasz.

Program studiów

Program obejmuje w szczególności:  

 • Teorie edukacji włączającej i integracyjnej 
 • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych i opracowanie indywidualnych programów edukacyjnych 
 • Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych 
 • Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej 
 • Organizacja edukacji włączającej 
 • Praktyki zawodowe 

 

Forma zajęć:

Zajęcia mają charakter warsztatowy 

 

Forma zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianym planem studiów, opracowanie studium przypadku oraz uzyskanie pozytywnych ocen praktyk pedagogicznych. 

 

Szczególną zaletą programu jest mocno rozbudowany blok przedmiotów metodycznych dedykowanych pracy z dziećmi z: trudnościami w uczeniu się, z uszkodzonym wzrokiem, z wadą słuchu, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami zachowania, chorobą przewlekłą oraz z doświadczeniem migracji. Ponadto uczestnicy studiów nabędą wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii, diagnostyki pedagogicznej oraz prawnych aspektów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Opiekun merytoryczny kierunku: 

dr Paulina Hawrylewicz-Kowalska 

Liczba miesięcy nauki: 15
Liczba godzin: 375 + 120 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 15
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Beata Wawrzyniak
dr Paulina Hawrylewicz-Kowalska

Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, pedagożka, wykładowca akademicki, nauczycielka indywidualnego nauczania w obszarze przedmiotów humanistycznych, wieloletni praktyk w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajmuje się edukacją dorosłych, w szczególności...

Mateusz Majewski

Magister filologii polskiej oraz absolwent studiów podyplomowych w zakresie: public relations, nowoczesnego marketingu i zarządzania w sektorze publicznym. Certyfikowany trener, tutor i mentor. Od 10 lat nauczyciel języka polskiego i dziennikarskich warsztatów kreatywności, wieloletni...

Beata Wawrzyniak

Ukończyła studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Poza wykształceniem kierunkowym posiada również kwalifikacje do nauczania przyrody i geografii. Od...

Poznaj innych wykładowców
Pobierz stronę do PDF