Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu planowania oraz realizowania zindywidualizowanych i grupowych form opieki oraz wychowania, 
 • Nauczysz się diagnozowania potrzeb rozwojowych oraz wspomagania potencjału dzieci i młodzieży.
 • Nauczysz się korygowania niewłaściwych wzorców zachowania oraz przygotowywania młodych ludzi do aktywnego i akceptowanego społecznie funkcjonowania.
 • W ramach specjalności realizowany jest moduł związany z socjoterapią, podczas których nauczysz się praktycznie pracować z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi, społecznymi oraz edukacyjnymi. 
 • Profil studiów ma charakter praktyczny, z czym wiąże się duża liczba zajęć warsztatowych, które wzmocnią nie tylko Twoje kompetencje profesjonalne, ale też osobiste i interpersonalne.
 • Dzięki możliwości pracy z ekspertami, wykorzystasz zdobytą wiedzę w praktyce już w trakcie studiów, konstruując i realizując projekty diagnostyczne, profilaktyczne i socjoterapeutyczne zarówno w ramach zajęć realizowanych na uczelni, jak i w pracy opiekuńczo-wychowawczej w instytucjach, w których odbywane będą praktyki.
   

Praca dla Ciebie:

 • wychowawca w świetlicach szkolnych, świetlicach środowiskowych, instytucjach wychowania pozaszkolnego,
 • pedagog szkolny,
 • opiekun w ośrodkach pomocy, a także  w środowiskowych domy opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlicach środowiskowych, środowiskowych ośrodkach pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, domach samotnej matki,
 • wychowawca internatu, bursy szkolnej, w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • wychowawca/opiekun w  instytucjach opieki zastępczej (placówkach socjalizacyjnych i interwencyjnych tj. opiekuńczo-wychowawczych, domach małego dziecka, pogotowiach opiekuńczych),
 • koordynator pieczy zastępczej,
 • kierownik placówki wsparcia dziennego,
 • opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • wychowawca/opiekun w organizacjach pozarządowych w obszarze pracy środowiskowej, streetworker.

Program studiów

Program studiów na kierunku Pedagogika obejmuje m.in.:

Zobacz program studiów
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF