Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Planowania oraz realizowania zindywidualizowanych i grupowych form opieki oraz wychowania.
 • Diagnozowania potrzeb rozwojowych oraz wspomagania potencjału dzieci i młodzieży.
 • Organizowania oddziaływań wychowawczych z elementami socjoterapii dla osób o zróżnicowanych możliwościach i doświadczeniach, pochodzących z różnych środowisk.
 • Korygowania niewłaściwych wzorców zachowania oraz przygotowywania młodych ludzi do aktywnego i akceptowanego społecznie funkcjonowania.

Praca dla Ciebie:

 • wychowawca w świetlicach szkolnych, świetlicach środowiskowych, instytucjach wychowania pozaszkolnego,
 • pedagog szkolny,
 • opiekun w ośrodkach pomocy, a także  w środowiskowych domy opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlicach środowiskowych, środowiskowych ośrodkach pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, domach samotnej matki,
 • wychowawca internatu, bursy szkolnej, w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • wychowawca/opiekun w  instytucjach opieki zastępczej (placówkach socjalizacyjnych i interwencyjnych tj. opiekuńczo-wychowawczych, domach małego dziecka, pogotowiach opiekuńczych),
 • koordynator pieczy zastępczej,
 • kierownik placówki wsparcia dziennego,
 • opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • wychowawca/opiekun w organizacjach pozarządowych w obszarze pracy środowiskowej, streetworker.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Program specjalności wzbogaciliśmy o elementy socjoterapii. Taka koncepcja nauczania zaspokoi aktualne zapotrzebowanie w zakresie standardów wielostronnego wspomagania podopiecznego w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych w ośrodkach specjalistycznych i sądach.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 16 października
czesne już od
450 zł
383 zł
miesięcznie

Zapisując się do 16 października zyskujesz:
●   800 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

   

   

   

   

   

  Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 383 zł

  Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej:

  ●    Twoja zniżka w czesnym wyniesie 900 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
  ●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.


   

  Program studiów

  Program studiów na kierunku Pedagogika obejmuje m.in.:

  Zobacz program studiów
  Hand icon

  Zainteresowała Cię specjalność?
  Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

  Zapisz się online
  Pobierz stronę do PDF