Program studiów

 • Nowoczesne technologie w marketingu i sprzedaży
 • Zarządzanie marką
 • Psychologia w marketingu i sprzedaży
 • Reklama i PR
 • Zarządzanie produktem
 • Negocjacje w biznesie
Przedmioty podstawowe
 • Etyka w biznesie
 • Podstawy prawa
 • Technologia informacyjna
 • Ekonomia
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy finansów organizacji
 • Ochrona własności intelektualnej
 • BHP
Przedmioty kierunkowe
 • Nowoczesne technologie w MiS
 • Zarządzanie projektami
 • Planowanie marketingowe
 • Zachowania konsumentów
 • Psychologia w MiS
 • Komunikacja w biznesie
 • Reklama i PR
 • Wyzwania rynku pracy
 • Global marketing (ang)
 • Techniki sprzedaży
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie marką
 • Podstawy marketingu
 • Zarządzanie produktem
 • Negocjacje w biznesie
 • Badania marketingowe
 • Komunikacja marketingowa
 • Zarządzanie ceną i dystrybucją