Program studiów

Program na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zawiera m.in. zagadnienia, takie jak:

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
 • Socjologia mediów
 • Media a prawo
 • Podstawy politologii 
 • Współczesna scena polityczna 
 • Filozofia komunikacji
 • Sztuka perswazji 
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
 • Wstęp do nauki o komunikowaniu
 • Etykieta, techniki autoprezentacji i portfolio building 
 • Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego
 • Źródła informacji dla dziennikarza 
 • Warsztat językowy dziennikarza
 • Gatunki dziennikarskie
 • Historia mediów audiowizualnych i prasy
 • Emisja głosu z kulturą żywego słowa
 • Retoryka i teoria argumentacji
 • Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego
 • Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie
 • Etyka mediów
 • Warsztat fotograficzny
 • Elementy reklamy i marketingu
 • Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego
 • Public Relations i rzecznictwo prasowe
 • Podstawy pracy z kamerą i montażu 
 • Wiedza o kulturze medialnej i komunikacji kulturowej 
 • Badania internetu
 • Elementy kultury popularnej i media lifestylowe
MODUŁY PRAKTYK
 • Kierunkowa praktyka zawodowa 1 
 • Kierunkowa praktyka zawodowa 2 
 • Specjalnościowa praktyka zawodowa 1 
 • Specjalnościowa praktyka zawodowa 2
MODUŁY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO
 • Język obcy 1 (język angielski, język niemiecki) 
 • Język obcy 2 (język angielski, język niemiecki) 
 • Język obcy 3 (język angielski, język niemiecki)