Program studiów

 • Podstawy żywienia człowieka
 • Edukacja żywieniowa
 • Żywienie człowieka zdrowego i chorego
 • Alergie i nietolerancje pokarmowe
 • Diety niekonwencjonalne
 • Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • Technologia żywności i potraw
   

Podstawowe:

 • Fizjologia człowieka
 • Anatomia człowieka
 • Podstawy chemii 
 • Chemia żywności
 • Biochemia ogólna i żywności
 • Podstawy genetyki człowieka
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Parazytologia
 • Psychologia ogólna
 • Umiejętności akademickie 
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej
 • Szkolenie wstępne z zakresu BHP

 

Kierunkowe:

 • Edukacja zdrowotna w promocji zdrowia
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Podstawy dietetyki ogólnej
 • Żywienie człowieka zdrowego i chorego 
 • Dietetyka pediatryczna
 • Kliniczny zarys chorób
 • Alergie i nietolerancje pokarmowe
 • Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa
 • Edukacja żywieniowa
 • Społeczno-kulturowe konteksty odżywiania 
 • Dietetyka geriatryczna
 • Prawo i polityka społeczna w ochronie zdrowia
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • Ogólna technologia żywności i projektowanie produktów spożywczych
 • Technologia żywności i potraw
 • Towaroznawstwo
 • Diety niekonwencjonalne
 • Bioetyka i etyka zawodu dietetyka 
 • Organizacja pracy dietetyka 
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia osobowości i motywacji
 • Psychologia zdrowia