Program studiów

Program studiów na kierunku dietetyka i promocja zdrowia obejmuje m.in.: 

 


   

   Przedmioty kształcenia podstawowego:
   • Anatomia człowieka
   • Fizjologia człowieka
   • Podstawy chemii 
   • Chemia żywności
   • Biochemia ogólna i żywności
   • Podstawy genetyki człowieka
   • Mikrobiologia ogólna i żywności
   • Parazytologia
   • Psychologia ogólna
   • Umiejętności akademickie 
   • Pierwsza pomoc przedmedyczna
   • Warsztaty komunikacji interpersonalnej
   • Szkolenie wstępne z zakresu BHP
   Przedmioty kształcenia kierunkowego:

    

   • Edukacja zdrowotna w promocji zdrowia
   • Podstawy żywienia człowieka
   • Podstawy dietetyki ogólnej
   • Żywienie człowieka zdrowego i chorego 
   • Dietetyka pediatryczna
   • Kliniczny zarys chorób
   • Alergie i nietolerancje pokarmowe
   • Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa
   • Edukacja żywieniowa
   • Społeczno-kulturowe konteksty odżywiania 
   • Dietetyka geriatryczna
   • Prawo i polityka społeczna w ochronie zdrowia
   • Analiza i ocena jakości żywności
   • Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
   • Ogólna technologia żywności i projektowanie produktów spożywczych
   • Technologia żywności i potraw
   • Towaroznawstwo
   • Diety niekonwencjonalne
   • Bioetyka i etyka zawodu dietetyka 
   • Organizacja pracy dietetyka 
   • Psychologia kliniczna
   • Psychologia osobowości i motywacji
   • Psychologia zdrowia