Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Zgłębisz zadania i uprawnienia służb mundurowych
 • Dokonasz analizy zagrożeń na bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Poznasz zasady użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego
 • Nauczysz się zbierania informacji o przestępstwie i wykroczeniu
 • Poznasz tajniki prowadzenia negocjacji w sytuacji kryzysowej
 • Rozważnego stosowania siły fizycznej w samoobronie oraz jako środek przymusu bezpośredniego
 • Zasad pracy w zespole, jak i dobrych praktyk indywidualnej pracy w niesprzyjających warunkach
 • Komunikowania się z przedstawicielami środków masowego przekazu.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Studia na specjalności pozwolą na poznanie pracy operacyjno-rozpoznawczej, sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz komunikowania się z przedstawicielami środków masowego przekazu, a także metod profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy.
 • Realizujemy zajęcia studyjne w jednostkach np. Policji, Służby Więziennej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, przedsiębiorstwach wysokiego ryzyka.

Praca dla Ciebie:

 • Policja
 • Straże miejskie/gminne
 • Administracja rządowa i samorządowa różnych szczebli

 

Program studiów

 • Podstawy prawa karnego materialnego
 • Zadania i uprawnienia służb mundurowych
 • Analiza zagrożeń na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Służby mundurowe a działania profilaktyczne
 • Zasady użycia broni palnej
 • Problematyka wykroczeń
 • Zbieranie informacji o przestępstwie i wykroczeniu
 • Współdziałanie służb mundurowych z lokalną społecznością
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 • Zasady używania i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego
 • Czynności służb mundurowych na miejscu zdarzenia
 • Prewencja przestrzenna
Zobacz program studiów
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF