Program studiów

 • Ochrona środowiska w działalności służby BHP
 • Psychofizjologia pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Regulacje prawne z zakresu BHP
 • Zarządzanie jakością w środowisku pracy
 • Czynniki zagrożeń w środowisku pracy
 • System zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Wymagania BHP dotyczące budynków i pomieszczeń pracy
 • Ryzyko zawodowe i wypadkowość - metody analizy i oceny
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy w systemach logistycznych
 • Metodyka szkoleń w zakresie BHP