Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Praktycznego organizowania i przeprowadzania imprez zgodnych z obowiązującym prawem oraz zakresu obowiązków nakładanych na podmioty.
 • Koordynowania działań służb bezpieczeństwa na terenie obiektów oraz podczas imprez masowych.
 • Organizowania systemów bezpieczeństwa w firmach prywatnych i instytucjach państwowych.
 • Przygotowywania dokumentacji i zarządzania bezpieczeństwem podczas różnych wydarzeń oraz współdziałania z policją i innymi służbami zabezpieczającymi tego typu przedsięwzięcia.
 • Indywidualnego lub zespołowego planowania, organizowania i kontrolowania poziomu bezpieczeństwa informacji na potrzeby różnorodnych organizacji.

Praca dla Ciebie:

 • starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista
 • po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych dla specjalisty ds. BHP (minimum rok pracy w służbie BHP) możesz prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Studenci podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu prawa w dziedzinie bezpieczeństwa, nabywają umiejętność stosowania technik negocjacji i mediacji, poznają mechanizmy funkcjonowania organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe oraz zasady współpracy między nimi, a także uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej i krajowej.

Program studiów

 • regulacje prawne z zakresu BHP
 • czynniki zagrożeń w środowisku pracy
 • zarządzanie jakością w środowisku pracy
 • pierwsza pomoc
 • system zarządzania bezpieczeństwem pracy.
Zobacz program studiów
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF