Program studiów

  • analiza informacji na potrzeby bezpieczeństwa
  • zabezpieczenie aplikacji i usług internetowych
  • ochrona danych osobowych i prywatności w cyberprzestrzeni
  • polityka bezpieczeństwa informatycznego.