Program studiów

 • Podstawy prawne ochrony informacji
 • Założenia systemu cyberbepieczeństwa w Polsce
 • Podstawowe zasady ochrony danych osobowych
 • Cyberprzestępczość i cyberterroryzm
 • Założenia i wymogi ochrony informacji niejawnych
 • Funkcjonowanie kancelarii tajnych i obieg dokumentów niejawnych
 • Analiza ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa informacji
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych
 • Projektowanie bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni
 • Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
 • Zabezpieczenia aplikacji i usług internetowych