Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Poznasz podstawy prawne i funkcjonowanie sytemu ochrony informacji w Polsce
 • Dowiesz się o różnych rodzajach przestępstw i terroryzmu w cyberprzestrzeni
 • Zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób powinna funkcjonować kancelaria tajna oraz jak powinien wyglądać prawidłowy obieg tego rodzaju dokumentów
 • Nauczysz się ochrony prywatności w cyberprzestrzeni
 • Dowiesz się wiele na temat kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych
 • Uwarunkowań prawnych związanych z ochroną informacji niejawnych 
 • Kompetencji i uprawnień organu nadzoru zajmującego się w polskim systemie ochroną danych osobowych  
 • Możliwych do stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego i organizacyjnego na rzecz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych 
 • Roli i znaczenia wyznaczonych osób zajmujących się ochroną danych osobowych i informacjami niejawnymi w podmiocie.

Praca dla Ciebie:

 • WOT
 • OC
 • Administracja państwowa i samorządowa różnych szczebli – ochrona ludności/zarządzanie kryzysowe, biznes

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Postępująca informatyzacja systemów organizacji pracy, przechowywania danych wrażliwych oraz komunikowania się pomiędzy poszczególnymi komórkami struktur organizacyjnych wymaga zarówno wiedzy o ochronie danych wrażliwych, jak i tej dotyczącej możliwych zagrożeń w cyberprzestrzeni, ale także umiejętności rozpoznania symptomów oraz źródeł zagrożeń, zwłaszcza tych o charakterze społecznym.
 • Realizujemy zajęcia studyjne w jednostkach np. Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, przedsiębiorstwach wysokiego ryzyka.

Program studiów

 • Podstawy prawne ochrony informacji
 • Założenia systemu cyberbepieczeństwa w Polsce
 • Podstawowe zasady ochrony danych osobowych
 • Cyberprzestępczość i cyberterroryzm
 • Założenia i wymogi ochrony informacji niejawnych
 • Funkcjonowanie kancelarii tajnych i obieg dokumentów niejawnych
 • Analiza ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa informacji
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych
 • Projektowanie bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni
 • Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
 • Zabezpieczenia aplikacji i usług internetowych
Zobacz program studiów
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF