Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Skali oraz rodzajów zagrożeń w cyberprzestrzeni w odniesieniu do zasobów informatycznych, narzędzi zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych, sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w sieci oraz zarządzania informacją w sytuacjach incydentalnych oraz kryzysowych.
 • Oceny zagrożeń oddziałujących na obywatela, społeczeństwo i instytucje państwa, związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w informacyjnych systemach bezpieczeństwa.
 • Komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.
 • Prowadzenia negocjacji.
 • Indywidualnego lub zespołowego planowania, organizowania i kontrolowania poziomu bezpieczeństwa informacji na potrzeby różnorodnych organizacji.

Praca dla Ciebie:

 • specjalista do spraw bezpieczeństwa informacji w instytucjach państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorstwach o zróżnicowanej wielkości i profilu działania
 • specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego
 • pracownik służb mundurowych
 • specjalista w zespołach ds. reagowania kryzysowego, jednostkach badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Postępująca informatyzacja systemów organizacji pracy, przechowywania danych wrażliwych oraz komunikowania się pomiędzy poszczególnymi komórkami struktur organizacyjnych wymaga zarówno wiedzy o ochronie danych wrażliwych, jak i tej dotyczącej możliwych zagrożeń w cyberprzestrzeni, ale także umiejętności rozpoznania symptomów oraz źródeł zagrożeń, zwłaszcza tych o charakterze społecznym.
 • Realizujemy zajęcia studyjne w jednostkach np. Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, przedsiębiorstwach wysokiego ryzyka.

Program studiów

 • analiza informacji na potrzeby bezpieczeństwa
 • zabezpieczenie aplikacji i usług internetowych
 • ochrona danych osobowych i prywatności w cyberprzestrzeni
 • polityka bezpieczeństwa informatycznego.
Zobacz program studiów
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF