Studia w j. angielskim

DSW oferuje różnorodne programy akademickie, gdzie możesz studiować w języku obcnym na trzech poziomach studiów wyższych

  • Studia I i II stopnia
  • Studia semestralne w języku angielskim
  • Kursy językowe

Wszystkie programy są prowadzone w języku angielskim i trwają od 1 miesiąca do 3 lat. Studenci DSW mogą uczestniczyć w programach organizowanych wspólnie z uczelniami amerykańskimi

Wiele korzyści

Studia w języku angielskim to wiele korzyści dla Ciebie:

  • Praktyczna nauka języka angielskiego
  • Rozwój kompetencji oparty na doświadczeniu zagranicznym
  • Budowa większej atrakcyjności Ciebie jako kandydata na rynku pracy
  • Możliwość poznania innych kultur i sposobu nauczania