Studia w Języku Angielskim

Uniwersytet Dolnośląski DSW oferuje różnorodne programy akademickie, gdzie możesz studiować w języku obcym na trzech poziomach studiów wyższych

  • Studia I i II stopnia,
  • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim,
  • Kursy językowe.

Wszystkie programy są prowadzone w języku angielskim i trwają od 1 miesiąca do 3 lat.

Studenci Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW mogą uczestniczyć w programach organizowanych wspólnie z uczelniami amerykańskimi

Studenckie Korzyści

Studia, czy praktyka zagraniczna, to:

  • Rozwój Twoich kompetencji, w tym zawodowych, oparty na doświadczeniu zagranicznym,
  • Praktyczna nauka języka obcego - od native speakerów,
  • Rozwój umiejętności komunikacyjnych i międzykulturowych,
  • Twoja konkurencyjność na rynku pracy - polskim i  europejskim,
  • Poznanie różnorodnych kontekstów, technik i sposobów nauczania w zagranicznych ośrodkach partnerskich Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW,
  • Szansa na networking i budowanie sieci międzynarodowych kontaktów,
  • Przygoda życia.