Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest aktywnym członkiem Stowarzyszeń:

Umowy o współpracy dwustronnej

W DSW stale wzrasta liczba umów bilateralnych ułatwiających odbywanie przez studentów różnorakich form kształcenia w innych uczelniach wyższych (głównie rosyjskich i amerykańskich) oraz precyzujących warunki współpracy w dziedzinie badań naukowych. Do partnerów DSW należą tu następujące uczelnie: