Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest aktywnym członkiem Stowarzyszeń:

 

Umowy o współpracy dwustronnej

W DSW stale wzrasta liczba umów bilateralnych ułatwiających odbywanie przez studentów różnorakich form kształcenia w innych uczelniach wyższych (głównie rosyjskich i amerykańskich) oraz precyzujących warunki współpracy w dziedzinie badań naukowych. Do partnerów DSW należą tu następujące uczelnie:

 

 

Program Erasmus+: Dolnośląska Szkoła Wyższa ma podpisanych 100 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy, a także spoza niej.