Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

Uniwersytet Dolnośląski DSW jest aktywnym członkiem Stowarzyszeń:

 

Umowy o współpracy dwustronnej

W Uniwersytecie Dolnośląskim DSW stale wzrasta liczba umów bilateralnych ułatwiających odbywanie przez studentów różnorakich form kształcenia w innych uczelniach wyższych (głównie rosyjskich i amerykańskich) oraz precyzujących warunki współpracy w dziedzinie badań naukowych. Do partnerów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW należą tu następujące uczelnie:

 

 

Program Erasmus+: Uniwersytet Dolnośląski DSW ma podpisanych 100 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy, a także spoza niej.