Katalog

Aby przeglądać katalog zbiorów nie musisz się logować. Biblioteczny system online umożliwia użytkownikom szybkie przeszukiwanie zbiorów i sprawdzenie, czy dana pozycja jest aktualnie dostępna w księgozbiorze. 

 

Sprawdź sam, co znajduje się w naszym katalogu online!


Zaloguj się aby:

  • sprawdzić swoją historię wypożyczeń
  • przypomnieć sobie datę zwrotu wypożyczonych książek
  • dokonać prolongaty na kolejny miesiąc
  • mieć wgląd w swoje opłaty za przetrzymane książki

Do zalogowania użyj numeru karty bibliotecznej (numer czytelnika nadany w bibliotece) oraz hasła nadanego w bibliotece (po zalogowaniu hasło można zmienić).

 

IBUK LIbra i Wolne Lektury w Katalogu DSW - gdzie szukać?